Readly

Marknaden

Läsning av tidningar och magasin är populärt världen över och konsumtionen av digitala magasin ökar. 

Den globala magasinmarknaden, mätt i intäkter från annonsering och utgivning omsatte 73 miljarder USD under 2019. Den digitala andelen av utgivningen uppgick till 10 procent vilket motsvarar 4,2 miljarder USD. Siffrorna kommer från PwC vars prognoser visar att den digitala andelen av utgivningen kommer att stiga till 12 procent 2023.  

Magasinmarknaden befinner sig i en tidig fas av samma skifte som musikindustrin gick igenom för några år sedan. Men den stor skillnaden är att den globala magasinmarknaden är fyra gånger större än musikindustrin. Digitaliseringen är en möjlighet för mediehus, redaktörer och journalister att sprida sitt innehåll, höja läsarsiffrorna och växa annonsaffären. 

Framtiden spås tillhöra de som kan erbjuda premiuminnehåll, ta betalt för det och ha flera olika intäktsströmmar. Förlag som välkomnar det digitala skiftet och inser att konsumenter i första hand söker enkelhet och snabbhet kommer att ha en stor fördel i den digitala eran.

Nyckeltrender bakom Readlys tillväxt

Människor läser mer online än någonsin. Smartphones är den snabbast växande produktkategorin. I Storbritannien använder runt 50 procent sina smartphones som främsta källa till nyheter. I Sverige växer mobilanvändningen där 70 procent idag använder smartphonen för att läsa nyheter och 27 procent betalar för nyheter online. Generellt använder 66 procent sina smartphones för att läsa nyheter på veckobasis. 

Personanpassat och kurerat innehåll är nyckeln till engagemang i digitala kanaler. Big data och AI möjliggör kurerat och personaliserat innehåll. När magasin kan skräddarsy artiklar och annonser beroende på vem läsaren är kommer produkten att öka i relevans och värde. Readly har samlat över 25 miljarder datapunkter och adderar nya varje dag. Med hjälp av datan kan förlag optimera sin affär och innehåll både på och utanför Readlys plattform.

Förtroende blir allt mer värdefullt. Flera undersökningar visar att människor oftare blir utsatta för felaktig information på internet. Som ett resultat av detta är vi idag mer benägna att betala för verifierat och tillförlitligt innehåll än vad vi tidigare varit. Konsumenter söker aktivt efter kvalitetsinnehåll som de kan lita på, framtaget av ansvarstagande utgivare och journalister.

Viljan att betala för obegränsade prenumerationer håller på att bli norm för flertalet målgrupper. Speciellt de lite yngre och digitalt lagda personerna som är vana att betala för tjänster som Netflix och Spotify. Affärsmodellen som många tidningar valt under de senaste åren är att låsa in innehållet bakom betalväggar. Samtidigt visar det sig att allt-du-kan-läsa-tjänster kan attrahera en större publik.

När som helst, var som helst - är det föredragna sättet att konsumera innehåll. Tillväxten av mobilt användande visar inga tecken på att stagnera. Readly utvecklar ständigt läsupplevelsen på alla enheter och utforskar nya sätt att konsumera magasin på mobilen. 

Relaterat innehåll

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare den bästa användarupplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att göra några förändringar godkänner du detta. Läs mer om cookies här