Readly

Förändrat antal aktier och röster i Readly

Regulatory information
Antalet aktier och röster i Readly International AB (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) har ändrats till följd utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut den 6 december 2017.

Genom teckningen av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner har antalet utestående aktier och röster i Bolaget ökat med 240 000, från 36 791 448 till 37 031 448. Readlys registrerade aktiekapital har ökat med 7 200 kronor, från 1 103 743,44 kronor till 1 110 943,44 kronor.

För mer information vänligen kontakta:

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91,
annika.billberg@readly.com

 

Denna information är sådan som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 07.30 CEST.

Om Readly

Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till närmare 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 800 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2019 uppgick omsättningen till 265 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna

https://corporate.readly.com.