Readly

Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för både Readly-anställda och externa intressenter som observerar tjänstefel eller brott mot lagar och förordningar. Syftet är att underlätta rapportering av olagligt, oetiskt eller olämpligt beteende relaterat till vår verksamhet, samtidigt som personer som rapporterar om missförhållanden skyddas mot repressalier.

Vad kan rapporteras?
Visselblåsare förväntas uppfatta att informationen som anges är sann och relevant för Readlys verksamhet. Oegentligheter och missförhållanden kan rapporteras vare sig de är avsiktliga eller på grund av oaktsamhet. Det kan också omfatta sådant som inte har inträffat men som med stor sannolikhet kommer att inträffa. Missförhållandena behöver inte vara aktuella eller pågående.

Vem kan anmäla?
Skyddet sträcker sig inte bara till Readlys anställda utan även till alla individer som är i kontakt, eller känner till vår organisation, såsom arbetssökande, praktikanter, leverantörer eller konsulter.

Hur man rapporterar
Rapportering sker genom en säker kanal för anonym rapportering via en extern leverantör, &Frankly, där visselblåsaren kan vara anonym. Verktyget skapar ett ärende med ett automatiskt svar till visselblåsaren.

Länk till visselblåsarverktyget
https://app.andfrankly.com/whistleblower/dashboard/JyMu7D6ofY1wbwwx

Om &Franklys visseblåsarsystem
&Frankly tillhandahåller en tredjepartstjänst för visselblåsning, vilket säkerställer anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Verktyget är helt skild från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. IP-adresser eller någon data kopplad till visselblåsaren sparas ej i verktyget. Därför kan visselblåsaren inte spåras. Alla rapporter är krypterade och kan endast avkodas av utsedda personer. &Frankly kan inte avkoda eller läsa rapporter.