Readly

Styrelse

Readlys styrelse består av sju medlemmar inklusive Styrelseordförande. De är invalda fram till nästa ordinarie årsstämma 2023.

 • Jan Lund

  Styrelseordförande
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: Head of Group Strategy & Corporate Development vid Bonnier Group AB och styrelseledamot i Sappa Holding AB.
  Tidigare positioner: Jan har tidigare innehaft rollen som Head of Strategy vid MTG (nuvarande Viaplay) och har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag inom Clio, Bisnode, Bonnier Broadcasting (nuvarande TV4 Media), SF Studios, Quadracom och MMS Mediemätning i Skandinavien.
  Utbildning: Jan har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Nej
  Jan Lund
 • Mikael Antonsson

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: CFO på Bonnier News. Styrelseordförande i bland annat Dooris AB, Dialog Kompetensutveckling AB och Nacka Värmdö Posten AB. Styrelseledamot i Bonnier News AB och Bonnier News Corporate AB samt styrelseledamot i flera bolag inom Bonnier News-koncernen såsom bland annat Marieberg Media AB, Hakon Media AB, Happy Green AB och Bonnier Faktureringsservice AB.
  Tidigare positioner: COO och tillförordnad CFO på Qliro AB. Styrelseledamot i Dagens Media Sverige AB, Sydsvenska Dagbladets Försäljningsaktiebolag och Tidnings AB Marieberg (inklusive flera av dess dotterbolag).
  Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och mastersexamen i finans från Göteborgs Universitet.
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Nej
  Mikael Antonsson
 • Carolina Brandtman

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: Carolina är för närvarande VD & Senior Consultant vid Brandtman Consulting AB och är styrelseordförande i Right By Me.
  Tidigare positioner: Hon har tidigare erfarenhet från roller som VD för Qliro och Santander Sverige samt General Manager och CRO för GE Money Bank.
  Utbildning: Carolina Brandtman har studerat ekonomi vid Central Queensland University och Örebro Universitet.
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja
  Carolina Brandtman
 • Laurent Kayser

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: Laurent är för närvarande vice VD och styrelseledamot i Cafeyn Group.
  Tidigare positioner: Laurent har tidigare erfarenhet från investment banking och private equity vid Commerzbank, DC Advisory och RW Baird London och Triton Financial.
  Utbildning: Masterexamen i Investment och Finance vid Strathclyde University och en master i Management vid Audencia.
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja*
  Laurent Kayser
 • Veronica Selin

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: Veronica är för närvarande Head of Strategy, M&A och Business Control vid Bonnier News. Hon är styrelseledamot i Chefsnätverket Close AB och Hufvudstadsbladet AB.
  Tidigare positioner: Hon har haft olika befattningar inom Bonnier News-gruppen sedan 2018 och har yrkeserfarenhet som managementkonsult på Reddal samt erfarenhet från olika styrelseuppdrag.
  Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Aalto University.
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Nej
  Veronica Selin
 • Malin Stråhle

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2020
  Nuvarande uppdrag: Senior Vice President och Head of Digital Delivery på Volvo Group sedan 2021.
  Tidigare positioner: CTO för Schibsted Publishing Sverige, Director of Strategy Operations at Spotify, chef för affärsutveckling på Bonnier Digital, chef för produkter och plattform inom Unibet Plc. Styrelseledamot i Steni Group AS, Lets deal AB, Venture Cup Sverige och Hööks Hästsport AB.
  Utbildning: Masterexamen i Arkitektur, Lunds universitet
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja
  Malin Stråhle
 • Jesper Wikberg

  Styrelseledamot
  Styrelseledamot sedan: 2023
  Nuvarande uppdrag: Jesper Wikberg är för närvarande Manager för Strategy & M&A vid Bonnier News.
  Tidigare positioner: Jesper har tidigare erfarenhet från Arthur D. Little som managementkonsult och har innehaft styrelsepositioner i Estate Media AS och Dagens Samhälle AB.
  Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola
  Innehav i företaget: -
  Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Nej
  Jesper Wikberg

* Laurent Kayser är vice verkställande direktör i Cafeyn Group som, i enlighet med vad som kommunicerats i samband med Tidnings AB Mariebergs offentliga uppköpserbjudande, ingått avtal med Tidnings AB Marieberg med avsikten om att Cafeyn Group ska bli ägare av Readly International AB (publ):s icke nordiska verksamheter.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB valdes som Bolagets revisor för en ettårsperiod vid årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har kommunicerat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow är huvudansvarig.

Revisions- & Ersättningskommittén

Revisionskommittén: Mikael Antonsson (ordf.), Carolina Brandtman och Jan Lund.
Ersättningskommittén: Jan Lund (ordf.) och Malin Stråhle.

Relaterat innehåll