Readly

Hållbarhet

Readly strävar efter att vara en positiv kraft i samhället genom digitalisering av magasin.

 

 

Readlys syfte är ta magasinens magi in i framtiden så att kvalitativt innehåll förblir något som upptäcks och lever vidare. Vi strävar efter att leda digitaliseringen av magasinindustrin och på så vis påverka samhället positivt och skapa värde för hela vår omvärld. Vi har flera fokusområden.


Göra tillförlitligt innehåll mer tillgängligt

Magasin och tidningar kan vara underhållande, fascinerande och upplysande - något man läser till morgonkaffet, njuter av under semestern eller använder som inspiration inför ett projekt. Men innehållet står för en mycket djupare betydelse än bara riktigt bra läsning. Journalister och publicister har en stor påverkan i samhället - de porträtterar samhällen, för läsare så nära sanningen som möjligt, och förser medborgare med information. 

Som en del av medieindustrin bekymras vi på Readly av utvecklingen av så kallade “fake news”. Detta fenomen är sett som ett av de största hoten mot demokratin, det är en barriär mellan människor och fakta och används för att rubba förtroendet för media. Vi ser det därför som vår plikt att försvara ansvarstagande journalistik och göra tillförlitligt innehåll mer tillgängligt. 

Värnandet om magasinindustrin och ansvarstagande journalistik är viktigt för oss. Det är därför vi åtagit oss uppdraget att leda det digitala skiftet.
Maria Hedengren, VD på Readly

Stimulera läsning bland barn och unga vuxna

I många länder är läsvanorna bland barn och unga vuxna låga. Att läsa magasin och tidningar i en tidig ålder är ett viktigt steg för att utveckla en stark känsla av välbefinnande och aktivt medborgarskap senare i livet. Genom läskunnighet får barn tillgång till information och kan börja förstå och engagera sig i samhället. De börjar fatta beslut baserat på vad de vet, samt att de förstår sammanhanget för dessa beslut. Läsförståelse och läskunnighet bland allmänheten är en väsentlig grund för demokratin.

Vi vet att många barn använder Readly. De läser barntidningar på egen hand eller tillsammans med sina föräldrar. Vi vill bidra med så många möjligheter för barn att finna läsglädje och etablera vanan att läsa tidningar. Vi strävar därför efter att ha en stor portfölj av tidskrifter för barn och unga vuxna på alla våra befintliga marknader. Vi samarbetar med förläggare för att uppmuntra föräldrar att läsa med sina barn.

Minimera miljöpåverkan

Vi vill kontinuerligt minska vår miljö- och klimatpåverkan samt resursanvändning. Som företag strävar vi efter att ha de mest energieffektiva IT-systemen och utrustningen samt kontinuerlig uppgradering till grönare teknik. Vi uppmuntrar videokonferenssamtal istället för resor, och alla resor och transporter bör ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi sorterar och återvinner glas, papper, kartong, plast och farligt avfall, och strävar efter att minska den totala mängden avfall. Som en del av branschen och samhället undersöker vi  miljöeffekten av att läsa magasin digitalt i allmänhet och användningen av Readly i synnerhet. Tillsammans med konsultbyrån Ethos International har vi undersökt hur mycket utsläpp av växthusgaser som undviks genom att läsa en digital tidning på Readlys plattform jämfört resultatet av en tryckt motsvarighet. Tack vare Readly-prenumeranter från 50 marknader och 800 förlag över hela världen lästes 83 miljoner digitala magasin på vår plattform under 2019. Eftersom digital läsning har lägre klimatpåverkan än print har närmare 2 600 ton växthusgaser potentiellt sett undvikits. Detta motsvarar utsläppen från att producera och återvinna över 500 000 mobiler. Läs hela rapporten här, inklusive förordet från Dennis Pamlin, senior rådgivare vid det svenska forskningsinstitutet RISE.

Jämställdhet och mångfald 

En stark kultur som erbjuder jämställdhet och mångfald är en självklarhet på Readly. Våra medarbetare kommer från mer än tio nationaliteter och vi har en bra balans mellan könen med 45 procent kvinnor och 55 procent män. Vår koncernledning består av 40 procent kvinnor och 60 procent män och en tredjedel av styrelsen, två av sex, är kvinnor. Rekryteringar och förhandlingar av löner och förmåner baseras enbart på individens förmåga och prestationer. Readly tolererar inte diskriminering i någon form. Att vara en del av teknikindustrin innebär att vi, som alla andra, måste engagera oss mer för att konkurrera om de kvinnliga utvecklarna, som är färre än de manliga. Det betyder också att vi har ett ansvar att inspirera och uppmuntra fler kvinnor att utveckla ett intresse för teknik.

Readlys Uppförandekod

Readlys Uppförandekod bygger på FN:s Global Compact och dess tio principer, våra värderingar “the Readly Mindset” och vad vi på Readly generellt anser vara korrekt och ansvarsfullt beteende. Den fastställer hur vi tar ansvar för varandra, våra principer vid affärer och vår roll i samhället. Koden säkerställer att våra handlingar följer de högsta etiska och yrkesmässiga standarderna och är därför vår grund för hållbarhet hos Readly.

Vad vi förväntar oss av oss själva förväntar vi oss också av de vi samarbetar med och/eller gör affärer med. Ömsesidig respekt och förtroende är viktigt för oss och ligger till grund för våra partnerskap. Vi kräver att alla våra leverantörer och affärspartners också stöder och följer principerna i vår Uppförandekod för leverantörer (endast på engelska).

 

Relaterat innehåll

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare den bästa användarupplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att göra några förändringar godkänner du detta. Läs mer om cookies här