Readly

Hållbarhet

Readly strävar efter att vara en positiv kraft i samhället genom digitalisering av magasin och tidningar.

 Vi strävar efter att leda digitaliseringen av magasinindustrin och på så vis påverka samhället positivt och skapa värde för hela vår omvärld. Läs vår Hållbarhetsredovisning 2023 här.

Under 2020 har bland annat prenumeranter, förlag, medarbetare, styrelse, investerare och aktieanalytiker fått bidra med sin inställning till Readly från ett hållbarhetsperspektiv som legat till grund för Readlys väsentlighetsanalys. 14 prioriterade aspekter har tagits fram, varav tre har valts ut som särskilt väsentliga och där vi har störst potential att göra skillnad.


1. Tillhandahålla ansvarsfullt innehåll och motverka spridningen av falska nyheter 

Bakom allt innehåll på Readly finns det en ansvarig utgivare som ansvarar för respektive tidskrifts verksamhet, innehåll och policyer. Innehållet på Readly måste också följa landsspecifika lagar och regler, vara relevant för våra läsare och leva upp till våra etiska riktlinjer.

Nästan tre år efter pandemins utbrott finns corona-viruset kvar och spridningen av vilseledande information fortsätter. Manipulerade nyheter och desinformation har också använts som verktyg i Rysslands angrepp på Ukraina.

Vi är därför glada att ha utökat utbudet på Readly med innehåll från väletablerade journalistiska institutioner. Nyligen tillkom160 brittiska regionala dagstidningar, till exempel Liverpool Echo, Manchester Evening News och Cambridge News. I Tyskland har vi lagt till 40 regionala och lokala dagstidningar som WELT AM SONNTAG för Hamburg, Bayern och Nordrhein-Westfalen. Och i Sverige har vi lagt till en av de största nationella dagstidningarna, Svenska Dagbladet.

Det är viktigt för Readly att innehållet vi tillhandahåller genom tredjepartsförlag är relevant för vår målgrupp och uppfyller våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Uppförandekod och Leverantörskod. Vårt innehållsteam granskar alla titlar manuellt innan de inkluderas på vår plattform.

2. Stärka människors möjligheter till kunskap, engagemang och rekreation

Det finns ett flera exempel på vilka positiva effekter journalistiskt innehåll kan ha. Det stärker konsumentens möjligheter att förstå den komplexa värld vi lever i, att tillägna sig kunskap, inspireras och engagera sig, lära sig nya färdigheter, utforska nya intressen, eller helt enkelt finna en stunds rekreation. På Readly kan vi sprida den positiva kraften och underlätta våra prenumeranters upptäckande av allt det kvalitetsinnehåll vi erbjuder på plattformen – magasin och tidningar från respekterade och välkända utgivare som vi samarbetar med.

Genom digitalisering möjliggör vi för våra läsare att ta del av både nationella och internationella perspektiv samma minut som det senaste numret släpps, samtidigt som äldre nummer också finns tillgängliga.

Sist men inte minst är det många som läser magasin för nöjes skull – för att koppla bort dagliga rutiner, slappna av, unna sig egentid eller fly verkligheten för en stund. Kategorier som korsord, DIY, kändisar & nöje, samt mat och dryck är exempel på populärt innehåll. Rekreation som sådan kan således ha en positiv påverkan på välmående och som en källa till glädje.

3. Bidra till en klimatvänlig läsning av magasin och tidningar

Genom digitalisering är Readlys mål att öka konsumtionen av journalistiskt innehåll, med minsta möjliga klimatpåverkan. Det är tydligt att våra användare värnar om miljön. I våra årliga enkäter framkommer att valet att teckna en Readlyprenumeration delvis handlar om att minska sin miljöpåverkan. Att Readly är ett klimatvänligt sätt att konsumera magasin har rankats som en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna bland våra användare på samtliga marknader.

Tack vare Readly-prenumeranter från 50 marknader och 1200 förlag över hela världen lästes 160 miljoner digitala magasin på vår plattform under 2023. Eftersom digital läsning har lägre klimatpåverkan än print har omkring 18 200 ton växthusgaser potentiellt sett undvikits. Detta motsvarar utsläppen från att producera och återvinna över 280 000 mobiler. Läs vår klimatstudie 2024 här (endast på engelska) och det detaljerade avsnittet ur vår hållbarhetsrapport här.

 

Våra policyer

Readlys Uppförandekod bygger på FN:s Global Compact och dess tio principer, våra värderingar “the Readly Mindset” och vad vi på Readly generellt anser vara korrekt och ansvarsfullt beteende. 

Vi kräver att alla våra leverantörer och affärspartners också stöder och följer principerna i vår Uppförandekod för leverantörer (endast på engelska).

Readlys DEI (Diversity, Equity & Inclusion) policy utgör grunden för vårt arbete inom mångfald, jämlikhet och inkludering.

Vår IT and Information Security Policy (endast på engelska) reglerar hur Readly hanterar informations- och it-säkerhet, samt integritet.

Integritetspolicyn beskriver hur och varför vi använder personuppgifter som delas med oss och som vi samlar in. Vår Cookie Policy beskriver Readlys användning av kakor.

Readlys innehållsregler säkerställer att innehållet på vår plattform är relevant för vår publik och i linje med våra etiska ståndpunkter.

Vår Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, head of Comms & Sustainability, sustainability@readly.com

Relaterat innehåll