Readly

Hållbarhet

Readly strävar efter att vara en positiv kraft i samhället genom digitalisering av magasin.

 

 

Readlys syfte är ta magasinens magi in i framtiden så att kvalitativt innehåll förblir något som upptäcks och lever vidare. Vi strävar efter att leda digitaliseringen av magasinindustrin och på så vis påverka samhället positivt och skapa värde för hela vår omvärld. Läs vår Hållbarhetsredovisning 2020 här.

Under 2020 har bland annat prenumeranter, förlag, medarbetare, styrelse, investerare och aktieanalytiker fått bidra med sin inställning till Readly från ett hållbarhetsperspektiv som legat till grund för Readlys väsentlighetsanalys. 14 prioriterade aspekter har tagits fram, varav tre har valts ut som särskilt väsentliga och där vi har störst potential att göra skillnad.


1. Tillhandahålla ansvarsfullt innehåll och motverka spridningen av falska nyheter 

Bakom allt innehåll på Readly finns det en ansvarig utgivare som ansvarar för respektive tidskrifts verksamhet, innehåll och policyer. Innehållet på Readly måste också följa landsspecifika lagar och regler, vara relevant för våra läsare och leva upp till våra etiska riktlinjer.

Under covid-19-pandemin skapades en ny, snabbt spridande våg av vilseledande information och begreppet “disinfodemic” har myntats. Sökandet efter information om pandemin från säkra källor har ökat tilltron till etablerade medier.

Vi är därför glada att ha utökat utbudet på Readly med innehåll från väletablerade journalistiska institutioner, som The Guardian, The Observer, Metro, Evening Standard, The Daily Mirror, Aftonbladet och Der STANDARD kompakt.

Det är viktigt för Readly att innehållet vi tillhandahåller genom tredjepartsförlag är relevant för vår målgrupp och uppfyller våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Uppförandekod och Leverantörskod. Vårt innehållsteam granskar alla titlar manuellt innan de inkluderas på vår plattform.

Värnandet om magasinindustrin och ansvarstagande journalistik är viktigt för oss. Det är därför vi åtagit oss uppdraget att leda det digitala skiftet.
Maria Hedengren, VD på Readly

2. Stärka människors möjligheter till kunskap, engagemang och rekreation

Det finns ett flera exempel på vilka positiva effekter journalistiskt innehåll kan ha. Det stärker konsumentens möjligheter att förstå den komplexa värld vi lever i, att tillägna sig kunskap, inspireras och engagera sig, lära sig nya färdigheter, utforska nya intressen, eller helt enkelt finna en stunds rekreation. På Readly kan vi sprida den positiva kraften och underlätta våra prenumeranters upptäckande av allt det kvalitetsinnehåll vi erbjuder på plattformen – magasin och tidningar från respekterade och välkända utgivare som vi samarbetar med.

 Genom digitalisering möjliggör vi för våra läsare att ta del av både nationella och internationella perspektiv samma minut som det senaste numret släpps, samtidigt som äldre nummer också finns tillgängliga.

Sist men inte minst är det många som läser magasin för nöjes skull – för att koppla bort dagliga rutiner, slappna av, unna sig egentid eller fly verkligheten för en stund. Kategorier som korsord, DIY, kändisar & nöje, samt mat och dryck är exempel på populärt innehåll. Rekreation som sådan kan således ha en positiv påverkan på välmående och som en källa till glädje.

3. Bidra till en klimatvänlig läsning av magasin

Genom digitalisering är Readlys mål att öka konsumtionen av journalistiskt innehåll, med minsta möjliga klimatpåverkan. Det är tydligt att våra användare värnar om miljön. I våra årliga enkäter framkommer att valet att teckna en Readlyprenumeration delvis handlar om att minska sin miljöpåverkan. Att Readly är ett klimatvänligt sätt att konsumera magasin har rankats som en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna bland våra användare på samtliga marknader.

Tack vare Readly-prenumeranter från 50 marknader och 900 förlag över hela världen lästes 99 miljoner digitala magasin på vår plattform under 2020. Eftersom digital läsning har lägre klimatpåverkan än print har närmare 11 300 ton växthusgaser potentiellt sett undvikits. Detta motsvarar utsläppen från att producera och återvinna över 160 000 mobiler. Läs vår klimatstudie här, inklusive förordet från Dennis Pamlin, senior rådgivare vid det svenska forskningsinstitutet RISE.

 

Readlys Uppförandekod och Leverantörskod

Readlys Uppförandekod bygger på FN:s Global Compact och dess tio principer, våra värderingar “the Readly Mindset” och vad vi på Readly generellt anser vara korrekt och ansvarsfullt beteende. Den fastställer hur vi tar ansvar för varandra, våra principer vid affärer och vår roll i samhället. Koden säkerställer att våra handlingar följer de högsta etiska och yrkesmässiga standarderna och är därför vår grund för hållbarhet hos Readly.

Vad vi förväntar oss av oss själva förväntar vi oss också av de vi samarbetar med och/eller gör affärer med. Ömsesidig respekt och förtroende är viktigt för oss och ligger till grund för våra partnerskap. Vi kräver att alla våra leverantörer och affärspartners också stöder och följer principerna i vår Uppförandekod för leverantörer (endast på engelska).

För mer information:

sustainability@readly.com

Relaterat innehåll