Readly

Utdelningspolicy

 

Styrelsen i Readly har fattat beslut om att anta följande utdelningspolicy och finansiella mål för bolaget. 

Utdelningspolicy

Bolagets styrelse avser inte att föreslå någon utdelning på kort eller medellång sikt och avser att använda genererade kassaflöden för fortsatta investeringar i tillväxt. Bolagets styrelse ska årligen utvärdera möjligheten till utdelning beaktat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning.