Readly

Valbereding

Valberedningen representerar Readlys aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar.

Valberedningen har till uppgift att lämna in förslag för ordföranden och andra styrelseledamöter. De ansvarar också för att föreslå arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, val av och ersättning till revisor, samt utvärdering av styrelsens arbete. Förslag från Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till stämman. Readlys valberedning ska bestå av fyra ledamöter, varav tre ska vara företrädare för de tre största aktieägarna och den fjärde ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen i Readly International AB inför extra bolagsstämman den 17 januari 2020 består av Jesper Nilsson, utsedd av Cleantech Europe II Luxembourg, (Zouk), Mathias Berggren utsedd av Joel Wikell och Marianne Flink utsedd av Swedbank Robur, samt styrelseordföranden Nathan Medlock. Valberedningen valde Jesper Nilsson till sin ordförande. Valberedningens fyra ledamöter (förutom Nathan Medlock som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2019 tillsammans företrädde 50,54% procent av rösterna i bolaget.

Relaterat innehåll

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig som besökare den bästa användarupplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att göra några förändringar godkänner du detta. Läs mer om cookies här