Readly

Nyckeltal

  Jan-DecJan-DecJan-Dec
  202020192018
RevideradRevideradReviderad
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden)nr369 764278 555213 910
Totala intäkterTSEK352 604264 739195 950
Tillväxt totala intäkter%33.235.154.3
ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare)SEK938786
Brutto resultatTSEK117 05982 77358 319
Brutto marginal%33.231.329.8
TäckningsbidragTSEK-38 155-16 303-15 439
Täckningsgrad%-10.8-6.2-7.9
EBITDATSEK-179 869-134 618-100 752
EBITDA-marginal%-51.0-50.8-51.4
EBITTSEK-189 775-142 539-106 976
EBIT margin%-53.8-53.8-54.6
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande posterTSEK-170 311-138 123-106 976
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster%-48.3-52.2-54.6
Totala rörelsekostnaderTSEK-542 378-407 278-302 926
Periodens resultatTSEK-197 424-146 565-107 980
Jämförelsestörande posterTSEK-19 464-4 416-
Nettomarginal%-56.0-55.4-55.1
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitaletTSEK-154 044-114 634-64 514
Medelantal anställdast715544
     
Nyckeltal per aktie    
Resultat per aktie före och efter utspädningSEK-6.5-29.62-27.57
Equity per share, basicSEK12.511.110.6
Eget kapital per aktie före och efter utspädningst30 466 59124 739 26819 585 810
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädningst37 031 44827 246 16022 323 600

Related content