Readly

Nyckeltal

  Jan-DecJan-DecJan-Dec
  202220212020
RevideradRevideradReviderad
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden)no452 466478 362369 764
Totala intäkterTSEK591 613466 308352 604
Tillväxt totala intäkter%26,933,233,2
ARPU (genomsnittlig intäkt per användare)SEK1029293
Brutto resultatTSEK203 191156 127117 059
Brutto marginal%34,333,533,2
TäckningsbidragTSEK106 417-33 780-38 155
Täckningsgrad%18,0-7,2-10,8
EBITDATSEK-88 345-197 373-179 869
EBITDA-marginal%-14,9-42,3-51,0
EBITTSEK-209 528-209 528-189 775
EBIT-marginal%-44,9-44,9-53,8
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande posterTSEK-142 471-204 943-170 311
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster%-24,1-44,0-48,3
Totala rörelsekostnaderTSEK-734 084-675 836-542 378
Periodens resultatTSEK-119 960-219 601-197 424
Jämförelsestörande posterTSEK-10 648-4 585-19 464
Nettomarginal%-20,3-47,1-56,0
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitaletTSEK-62 725-165 470-154 044
Medelantal anställdano1448971
     
Nyckeltal per aktie    
Resultat per aktie före och efter utspädningSEK-3,2-5,9-6,5
Eget kapital per aktie före och efter utspädningSEK2,45,412,5
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädningno37 904 73837 327 80330 466 591
Antal utestående aktier vid årets utgångno37 904 73837 904 73837 031 448

Related content