Readly

Nyckeltal

  Jan-DecJan-DecJan-Dec
  201920182017
RevideradRevideradReviderad
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden)nr278 555213 910155 973
Totala intäkterTSEK264 739195 950126 972
Tillväxt totala intäkter%35.154.392.2
ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare)SEK878684
Brutto resultatTSEK82 77358 31933 288
Brutto marginal%31.329.826.2
TäckningsbidragTSEK-16 303-15 439-14 763
Täckningsgrad%-6.2-7.9-11.6
EBITDATSEK-134 618-100 752-63 503
EBITDA-marginal%-50.8-51.4-50.0
EBITTSEK-142 539-106 976-69 252
EBIT margin%-53.8-54.6-54.5
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande posterTSEK-138 123-106 976-69 252
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster%-52.2-54.6-54.5
Totala rörelsekostnaderTSEK-407 278-302 926-196 224
Periodens resultatTSEK-146 565-107 980-69 829
Jämförelsestörande posterTSEK-4 416--
Nettomarginal%-55.4-55.1-55.0
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitaletTSEK-114 634-64 514-35 633
Medelantal anställdast554431
     
Nyckeltal per aktie    
Resultat per aktie före och efter utspädningSEK-29.62-27.57-.02
Equity per share, basicSEK11.110.612.8
Eget kapital per aktie före och efter utspädningst4 947 8543 917 1623 325 235
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädningst5 449 2324 464 7203 806 408

Related content