Readly

Nyckeltal

  Jan-DecJan-DecJan-Dec
  202120202019
RevideradRevideradReviderad
FPS (Fullt betalande prenumeranter vid slutet av perioden)nr478,362369 764278 555
Totala intäkterTSEK466,308352 604264 739
Tillväxt totala intäkter%32,233,235,1
ARPU (Genomsnittlig intäkt per användare)SEK929387
Brutto resultatTSEK156 127117 05982 773
Brutto marginal%33,533,231,3
TäckningsbidragTSEK-33 780-38 155-16 303
Täckningsgrad%-7,2-10.8-6.2
EBITDATSEK-197 373-179 869-134 618
EBITDA-marginal%-42,3-51,0-50,8
EBITTSEK-209 528-189 775-142 539
EBIT margin%--44,9-53,8-53,8
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande posterTSEK-204 943-170 311-138 123
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster%-44,0-48,3-52,2
Totala rörelsekostnaderTSEK-675 836-542 378-407 278
Periodens resultatTSEK--219 601-197 424-146 565
Jämförelsestörande posterTSEK-4 585-19 464-4 416
Nettomarginal%-47,1-56,0-55,4
Kassaflöde efter förändringar av rörelsekapitaletTSEK-165 470-154 044-114 634
Medelantal anställdast897155
     
Nyckeltal per aktie    
Resultat per aktie före och efter utspädningSEK-5,9-6,5-29,62
Equity per share, basicSEK5,412.511.1
Eget kapital per aktie före och efter utspädningst37 327 80330 466 59124 739 268
Viktat antal utestående aktier före och efter utspädningst37 904 73837 031 44827 246 160

Related content