Readly

Strategi

Som Europaledande inom sin kategori har Readly antagit en ambitiös strategi för att nå lönsamhet. 

Övergången till att bli ett lönsamt företag fortskrider och i slutet på 2022 uppdaterades Readlys strategiska agenda med tre omarbetade fokusområden. Dessa satsningar förväntas accelera vår väg mot lönsamhet under 2023.      

  • Relevant innehåll
  • Teknikutveckling och innovation
  • Hållbar tillväxt

Relevant innehåll

Användarupplevelsen på Readly handlar om att tillhandahålla rätt innehåll, i rätt format vid rätt tidpunkt. På så vis kan Readly maximera hur ofta och hur länge tjänsten används och därmed värdet av att vara prenumerant. En stark vana av att ta del av innehållet på plattformen kommer i sin tur att ha en positiv påverkan på konverteringen från testperiod till fullt betalande kunder samt bibehållandet av befintliga användare. Vi fortsätter att addera kvalitativ journalistik från populära förlag. Med ett ledande utbud på tusentals nationella och internationella magasin och dagstidningar handlar strategin om att exempelvis utveckla personaliserade och kurerade lästips i app och nyhetsbrev. Mer frekvent, mer relevant kommunikation till användare kommer att ha en direkt inverkan på beteende och engagemang där vi skapar bättre möjligheter till att upptäcka relevanta titlar och podcasts.

Den personliga upplevelse av att använda Readly handlar också om hur själva navigeringen i appen kommer att ändras baserat på användarnas respektive preferenser. Vidare handlar rätt format till stor del om att erbjuda artiklar i HTML-format snarare än som pdf, vilket exempelvis också möjliggör inbäddade videos och bättre mobilanpassning. Slutligen fortsätter vi satsningen inom ljud så att Readly kan användas vid fler tillfällen än lässtunder. Vårt utbud av podcasts växer och vi utvärderar också hur vi kan arbeta med exempelvis text-to-speech och upplästa artiklar.

Teknikutveckling och innovation

Våra tekniksatsningar syftar till att möjliggöra en effektivare produktutveckling och skapa tekniska lösningar för nya innehållsformat. Det handlar bland annat om att öka nyttjandet av kunddata och insikter för att kunna ge rekommendationer i realtid i alla kontaktpunkter kunden har med Readly. Dessa utgör en viktig grund för utvecklingen av personaliserat innehåll, rekommendationer och sökfunktionen i vår tjänst. Likväl ska vi tillhandahålla ytterligare data för intern expertis, exempelvis analyser och datarapporter, vilket kan nyttjas som beslutsunderlag inom produktutveckling. Metoder vi använder för att bearbeta olika innehållstyper som hela nummer, artiklar och poddar, kommer förbättras så att publiceringen av nya nummer och poddavsnitt går snabbare. Parallellt ska vi också optimera interna processer och frigöra kapacitet genom att använda SaaS och automatiserad drift. Det omfattar alla aspekter av vårt mål att accelerera utvecklingen av våra produkter och tjänster.

Hållbar tillväxt

Readly fokuserar på ökad tillväxt på de fyra kärnmarknaderna Tyskland, Storbritannien, Sverige och Frankrike samt att skala upp övriga marknader som visar bäst avkastning.

Vi fortsätter att arbeta med en lägre marknadsföringsbudget och fokuserar på förbättrade ekonomiska värden, det vill säga bäst utveckling av livstidsvärdet i förhållande till förvärvskostnad per prenumerant. Vi är idag mer effektiva i kanalval och vilka marknader vi ska prioritera för att få bättre avkastning på investeringarna. Partnerskap fortsätter att fungera som en stark intagskanal till låga förvärvskostnader. Vårt erbjudande marknadsförs genom varumärkesbyggande partnerskap i gemensamma marknadsföringskampanjer eller via återförsäljare.

En annan del av den hållbara tillväxten handlar om produktutvecklingar genom hela kundresan för att främja ökad kännedom och minskat kundtapp. Här vill vi bland annat sänka tröskeln för att prova Readly genom vidareutvecklingen av Readly Guest, ett koncept som gör det möjligt för kunder som besöker kaféer, frisörer eller hotell att få tillgång till Readly gratis under 24 timmar.

Relaterat innehåll