Readly

Strategi

Som Europaledande inom sin kategori har Readly antagit en ambitiös tillväxtstrategi. 

Readly har en skalbar affärsmodell och tjänsteutbud, en marknadsledande position inom kategorin ”all-you-can-read” i Europa*, ett erbjudande till förlag, partners och prenumeranter samt högt användarengagemang och hög andel bibehållna intäkter. Mot bakgrund av detta har Readly antagit en ambitiös tillväxtstrategi för att dra nytta av den gynnsamma situationen på de marknader där Readly verkar. Readlys strategiska tillväxtplan bygger på följande fem punkter:        

  • Category excellence
  • Produktutveckling och innovation
  • Geografisk närvaro
  • Partnerskap
  • Varumärke och marknadsföring

Category excellence

För att erbjuda den bästa produktupplevelsen strävar Readly efter att säkerställa ett ledande innehåll. Genom kontinuerlig utvärdering av erbjudandet identifierar vi förbättringsområden och arbetar proaktivt för att säkerställa att vi kan erbjuda läsare ett populärt, högkvalitativt och tillförlitligt innehåll. Ett viktigt fokusområde under året har därför varit Readlys satsning på exklusivt innehåll “Readly Exclusives”. Med tillgång till över 40 miljarder datapunkter om läsengagemang och preferenser har Readly utvecklat en effektiv metod för att producera högkvalitativt eget innehåll.

Produktutveckling och innovation

Readly investerar i produktutveckling och innovation för att förbättra läsupplevelsen, öka läsengagemang och driva organisk tillväxt. Under 2021 har ett stort fokusområde varit att förbättra navigationen i appen så att användare lättare och snabbare kan upptäcka relevant innehåll. Två andra fokusområden har varit att göra Readly mer tillgängligt genom att experimentera och utforska hur tjänsten kan bli ännu mer mobilanpassad, samt hur tjänsten och innehållet kan anpassas för såväl långläsning som konsumtionen av kortare och lättsammare innehåll. Ett exempel på detta är att bryta ut innehåll i magasin och dagstidningar till kortare artikelformat som presenteras i så kallade “feeds”.

Geografisk närvaro

Tillväxten på respektive marknad avgörs och styrs genom att Readly följer hur livstidsvärdet förhåller sig till förvärvskostnaden per prenumerant och att marknadsföringsinvesteringar allokeras till de marknader som visar bäst avkastning. Readly fokuserar på att ytterligare penetrera och växa de fyra huvudmarknaderna Tyskland, Sverige, Storbritannien och Frankrike samt att skala upp de övriga marknader som visar bäst avkastning. I slutet av året förvärvades Toutabo SA, en av de ledande digitala prenumerationstjänsterna för magasin och dagstidningar i Frankrike. Genom förvärvet etablerade Readly en ledande position på Europas största magasinmarknad som inkluderat dagstidningar i år uppskattas vara värd cirka 7,2 miljarder USD. Målsättningen är att expandera till 1 till 3 nya länder per år. Readly finns idag tillgängligt för prenumeranter i 50 länder med innehåll från lokala förlag i tolv länder. Med ledande positioner på de största europeiska marknaderna för magasin och dagstidningar är Readly välpositionerat för fortsatt tillväxt och expansion.

Partnerskap

Kommersiella partnerskap är ett viktigt fokusområde för att driva kostnadseffektiv tillväxt och för att öka varumärkeskännedomen på befintliga som nya marknader. Under 2021 lanserade Readly över 140 partnerskap inom sektorer som exempelvis telekom, energi, dagligvaruhandel samt transport och resebranschen. För att dra nytta av Readlys breda och starka geografiska närvaro inleddes under året en strategisk förflyttning mot större globala integrationspartnerskap med syftet att driva kostnadseffektiv och stabil tillväxt. Readly utforskar även nya partnerskapsområden inom exempelvis B2B (business to business) och lanserade under året Readly Guest med syftet att introducera vår tjänst och skapa ett mervärde för samarbetspartners. Readly Guest är ett koncept som gör det möjligt för kunder som besöker exempelvis kaféer, frisörer, hotell eller transportnav att få tillgång till Readly gratis under 24 timmar

Varumärke och marknadsföring

Readly investerar i marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter för att öka kännedomen och för att driva tillväxt. Majoriteten av marknadsföringsinvesteringar allokeras till konverterande marknadsföring i digitala kanaler som exempelvis Google och Facebook samt affiliate- och influencer marknadsföring. Under de senaste åren har priserna för digital marknadsföring ökat kraftigt och under fjolåret anpassade därför Readly marknadsföringsstrategin i samtliga tillväxtkanaler. Det innebär att vi reducerat investeringar i marknadsföring och att vi prioriterar investeringar i de marknader där vi ser attraktivast utveckling av livstidsvärdet i förhållande till förvärvskostnad per prenumerant.

*Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) samt högst betyg i Apple App Store.

Relaterat innehåll