Readly

Strategi

Som Europaledande inom sin kategori har Readly antagit en ambitiös tillväxtstrategi. 

Readly har en skalbar affärsmodell och tjänsteutbud, en marknadsledande position inom kategorin ”all-you-can-read” i Europa*, ett erbjudande till förlag, partners och prenumeranter samt högt användarengagemang och hög andel bibehållna intäkter. Mot bakgrund av detta har Readly antagit en ambitiös tillväxtstrategi för att dra nytta av den gynnsamma situationen på de marknader där Readly verkar. Readlys strategiska tillväxtplan bygger på följande sex punkter:        

  • Att fortsätta verka för att vara europeisk marknadsledare inom kategorin "all-you-can-read"
  • Organisk tillväxt
  • Investeringar i varumärkesbyggande samt konverteringsmarknadsföring
  • Partnerskap
  • Expansion till nya geografiska marknader
  • Utveckla nya intäktsströmmar

Att fortsätta verka för att vara europeisk marknadsledare inom kategorin "all-you-can-read"

Streaming- och prenumerationsmodeller har blivit det dominerande globala formatet i musik- och TV-branschen, vilket har ändrat användares beteenden och ökat den globala tillväxten på dessa marknader. På magasinmarknaden är den digitala penetrationen emellertid fortfarande låg. Readly är välpositionerat för att dra nytta av underliggande tillväxtmöjligheter på marknaden för digitala magasin när sektorn övergår till digitala lösningar. Readly avser att verka för att fortsatt vara marknadsledare och dra nytta av sin ställning som europeisk marknadsledare inom kategorin "all-you-can-read" för att driva på digitaliseringen av magasinsektorn genom att kontinuerligt vidareutveckla erbjudandet till sina förlagspartners och förbättra såväl produkt- och tjänsteutbudet som prenumeranternas användarupplevelse.

Organisk tillväxt

Readly ska fortsätta fokusera på att växa på sina befintliga marknader, i synnerhet på huvudmarknaderna Tyskland, Storbritannien och Sverige. Det totala värdet på Readlys nuvarande huvudmarknader uppgår till 1,1 miljarder USD. På dessa marknader ökar efterfrågan på digitala magasin och digitala magasinprenumerationer med obegränsad tillgång till ett brett utbud av magasin. För att tillvarata den underliggande tillväxtpotentialen avser Readly att fokusera på att kontinuerligt förnya och vidareutveckla sitt tjänsteutbud och användarupplevelsen, till exempel genom att lägga till artikelfunktioner och ljudinnehåll på mobila enheter och/eller läsplattor samt att förbättra möjligheten till individanpassning och att upptäcka nytt innehåll som engagerar.

Investeringar i varumärkesbyggande samt konverteringsmarknadsföring

Readly ska investera i fler marknadsföringsinitiativ och PR-aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om och efterfrågan på modellen för digitala magasinprenumerationer mer allmänt  samt varumärke i syfte att öka den organiska tillväxten. Readly ska även fortsätta att investera i konvertering av nya kunder via kanaler för digital prestationsbaserad marknadsföring. Marknadsföringsbudgeten allokeras med hänsyn till vilka kanaler och marknader som ger högst avkastning samt utifrån strategiska överväganden.

Partnerskap

Partnerskap utgör en viktig möjlighet för Readly att öka inflödet av prenumeranter. Readly har för närvarande samarbeten med ett flertal större aktörer inom branscher såsom telekomoperatörer, energibolag och flygbolag. Framåt kommer Readly även att fokusera på att ingå ytterligare partnerskap i strategiska branscher, som exempelvis detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt transportsektorn. Att ingå nya samarbeten hjälper också Readly att få exponering samt kunna positioneras bättre i framtida expansioner till nya marknader.

Expansion till nya geografiska marknader

Readly planerar att expandera till nya geografiska marknader inom och utanför Europa. För att genomföra framgångsrika lanseringar tillämpar Readly ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på erfarenheter från tidigare expansioner. Eftersom Readlys plattform och affärsmodell är skalbar kan Readly etablera sig på nya geografiska marknader utan kostnader för att bygga upp lokala team. Readlys process för att lansera på nya geografiska marknader avgörs främst av hur lång tid det tar att ingå avtal med förlag för att uppnå en tillräckligt bred bas av förlag. Att Readly byggt upp ett nätverk med cirka 800 förlag underlättar när Bolaget etablerar kontakt med nya potentiella förlag på såväl befintliga som nya marknader. Readly har som mål att expandera till en till tre nya marknader per år.

Utveckla nya intäktsströmmar

Readly utvecklar ständigt ny produktfunktionalitet och utforskar nya sätt att generera ytterligare intäkter. Ett exempel på detta är den egenutvecklade annonseringstekniken. Readly Ads dynamiska annonser förenar det bästa av offline- och onlineannonsering genom att Readly kan lägga in annonser anpassade efter magasin eller den enskilde läsaren. Readly har således möjlighet att etablera sig på marknaden för annonser i magasin.

Ett annat exempel är den stora mängd datapunkter som Readly genererar. Databaserade insikter tillgängliggörs för förlagen som får insikter i läsarnas preferenser och beteenden, vilket i sin tur ger förlagen möjlighet att anpassa och utforma sitt framtida innehåll. Det kan ersätta eller reducera förlagens behov att engagera externa konsulter för att samla in och analysera läsarbeteenden.

Vidare bedömer Readly att det finns möjligheter för att i framtiden utveckla e-handelslösningar som tillåter användarna att köpa produkter som de får syn på i magasin direkt i tjänsten/appen.

*Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) samt högst betyg i Apple App Store.

Relaterat innehåll