Readly

Magasinappen Readly fortsätter sin expansion - lanserar i Australien och Nya Zeeland

Svenska magasintjänsten Readly lanserar nu i Australien och Nya Zeeland i samarbete med ett flertal stora publicister. Omkring 30 titlar erbjuds i digitalt format för de 17 miljoner magasinläsare som finns på marknaderna totalt.

Sedan Readly startades 2013 har bolaget expanderat kontinuerligt, senast med lanseringar i Nederländerna och Italien. Med nästan 5 000 titlar på sin plattform finns tjänsten tillgänglig på närmare 50 marknader.  

15 respektive 2 miljoner magasinläsare finns i Australien och Nya Zeeland årligen, antingen fysiskt eller digitalt - en stor potential för Readly att ta vara på såväl nya prenumeranter som möjligheten att digitalisera branschen.

Genom att använda ny teknik och anta nya konsumentvanor och preferenser tror vi att det kan skapas stort värde för både konsumenter och förlag. Användningen av mobiler ökar, konsumtionen av digitalt innehåll ökar och prenumerationsmodellen "allt du kan läsa" blir den nya standarden, säger Maria Hedengren, VD på Readly.

Ledande australiensiska förlagen Bauer Media och Next Media kommer att publicera sina titlar på Readly och ansluter sig till andra ledande internationella förlag på plattformen inklusive Hearst och Condè Nast. Bland de lokala titlar som läggs till på Readlys plattform finns The Australian Women's Weekly, ELLE Australia, Harper’s Bazaar, BELLE, Frankie och National Geographic Kids. 

Readlys roll i digitaliseringen av magasinbranschen är bland annat att driva ytterligare intäkter, öka förlagens digitala cirkulation och närvaro, samt möjliggöra för förlagen att bli mer datadrivna i sitt arbete. Readly har över 25 miljarder datapunkter kring läsarbeteende.

Under flera år har vi byggt upp ett ekosystem kring magasininnehåll. Ett resultat av detta är den data och de insikter vi delar med förlag som kan användas för att optimera såväl innehållet som affären, säger Maria Hedengren, VD på Readly.
 

Downloads