Readly

Readly vill öka den meningsfulla skärmtiden genom ny reklamkampanj

Tid över? Ta vara på den. Det är det budskapet från digitala magasintjänsten Readly, som genom sin nya reklamkampanj belyser det faktum att tiden vi spenderar på att scrolla i sociala medier skulle kunna användas till mer meningsfulla aktiviteter – som att läsa kvalitativ content från de 800 förlagen på Readlys plattform. 

Kampanjen lanseras i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Österrike, Schweiz, Irland och USA den 30 mars. Med omkring 5 000 nationella och internationella titlar på över 16 språk, uppmuntrar Readly till att använda fritiden till något berikande såsom att utforska nya intressen, utöva en hobby eller bara njuta och inspireras av sina favoritämnen och titlar. 

– Vi vill uppmuntra människor att reflektera kring hur de tillbringar sin tid och betona värdet av att använda Readly. Med högkvalitativt innehåll och miljontals artiklar är vårt mål att bli en motpol till planlöst scrollande på mobilen, säger Chief Growth Officer, Cecilia von Krusenstierna, Readly. 

Statistiken påvisar att människor i snitt spenderar 2 timmar och 23 minuter per dag på sociala medier[1] globalt. Enligt en studie som utfördes 2019 av Internetstiftelsen, ansåg 75 % av intervjupersonerna att tiden de spenderade på sociala medier inte var meningsfull[2]

– Vi är stolta över vår breda portfölj av innehåll. Med tusentals magasin, från Bamse till ELLE och allt däremellan, tror vi starkt på att vi kan tillgodose allas behov. Vi vill uppmuntra alla nyfikna själar där ute till att använda sin tid på mobilen mer meningsfullt och upptäcka bredden av kvalitativt innehåll producerat av förlag världen över, säger Chief Growth Officer, Cecilia von Krusenstierna, Readly. 

Om kampanjen:
Kampanjen startar den 30 mars och pågår under sex veckor, huvudsakligen digitalt via YouTube, webb-tv, sociala medier och display. På nyckelmarknaden Sverige kommer kampanjen även synas på TV. De taktiska uttagen kommer att vara synliga i sociala och digitala kanaler och även inkluderas på Readlys övriga åtta fokus marknader: Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Österrike, Schweiz, Irland och USA. 

Tre olika filmer visar virala klipp som är typiskt kända för att få mycket uppmärksamhet och visningar i sociala medier, för att introducera mottagaren för budskapet: Tid över? Ta vara på den.

https://www.youtube.com/watch?v=MJ9BMvvrn5o
https://www.youtube.com/watch?v=9JXqxRqzJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=WdwOSLCQFvo 

Arbetsgrupp:
In-house Readly:
Cecilia von Krusenstierna, Chief Growth Officer
Liana De Wit, projektledare 

Koncept och strategi: Dos Gallinas, Spanien

Produktion och utförande: Emakina DBG
Projektledare: Erika Vestman 
Produktionsledare: Matilda Widing
AD: Nils Axel af Malmborg
Copywriter: Fredrik Arrelid
Final Art: Anders Modén
Digital strategi: Dino Mujkanovic

Filmproduktion: Helgesson/Moll 

Media: Mindshare
 

[1] https://www.globalwebindex.com/REPORTS/SOCIAL

[2] Svenskarna och internet 2019, 83% report they use social media (56% use social media at least once a day) - only a quarter state they find the time spent on social media is meaningful, p. 106: https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
Swedes use social media more than the average of EU countries - in 2018 56% of people in the EU used social media. (Source: EU:s statistikmyndighet Eurostat.)

Downloads