Readly

Ändring av antalet aktier och röster i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Antalet aktier och röster i Readly International AB (publ) ("Readly") har under november 2021 förändrats till följd av att förvärvet av Toutabo SA genomfördes den 2 november 2021 ("Förvärvet"). Nyemissionen som genomfördes i samband med Förvärvet medförde en ökning av antalet aktier och röster med 678 121 från 37 226 617 till 37 904 738 antal aktier och röster samt ett aktiekapital som ökade med 20 344 kronor från 1 116 799 kronor till 1 137 142 kronor.

För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 702335367,
rasmus.blomqvist@readly.com

Denna information är sådan information som Readly är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.