Readly

Lästrenderna 2020: Digitala magasin lästes över 99 miljoner gånger på Readly

Readlys data från 2020 visar att läsningen av tidigare utgåvor fortsatte att öka och utgjorde nästan 20 procent av de lästa titlarna. Mer än 140 000 digitala utgåvor lästes 99 miljoner gånger på Readlys plattform varav 20 procent var utländska titlar, och lästiden per användare ökade i flera länder under lockdown. Readlys användare läser i genomsnitt 13 olika magasin per månad och läsningen av serietidningar bland barn ökade med 40 procent under året.

Readlys insikter från 2020 visar att användarnas läsvanor har speglat de samhällstrender vi sett under pandemin, med ett ökat fokus på aktiviteter i hemmet. Läsning i kategorierna mat & dryck, hem & renovering och inredning har ökat avsevärt på global nivå.

Kategorierna där läsningen ökat mest i Sverige under 2020

1. Trädgård (32 %)
2. Mat & Dryck (19 %)
3. Livsstil (14 %)
4. Inredning (11 %)
5. Utbildning & Guider (10%)

”Styrkan i Readly-portföljen ligger i bredden av vårt utbud, vilket gör det möjligt för användare att utforska både de mest populära titlarna såväl som specifika nischade titlar. En fortsatt trend vi ser på Readly är också populariteten av äldre utgåvor och innehåll som håller sig relevant en längre tid, då användare har möjlighet att söka efter specifika ämnen även när utgåvorna inte längre finns att köpa i fysiskt format. Under 2021 förutspår vi ett fortsatt starkt intresse för innehåll relaterat till hemmet, såsom mat, inredning och trädgård.”, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

Läsvanor
Readlys portfölj av innehåll har fortsatt att växa snabbt under de senaste åren och har uppnått över 5 000 titlar under 2020, med en katalog på totalt cirka 140 000 utgåvor. Några tydliga trender har identifierats under året:

  • Den totala lästiden per användare ligger i genomsnitt på 7 timmar per månad, eller cirka 20 minuter per session.
    • Länder med hård lockdown uppvisade stor ökning i lästid under 2020. 
  • Läsningen av äldre utgåvor fortsätter att öka och utgör nästan 20 procent av alla lästa titlar under 2020. 
  • Antalet aktiva dagliga användare är fortfarande hög med 4 av 10 användare som använder appen varje dag.
  • Det genomsnittliga antalet tidskrifter som lästes per abonnent under en månad är 13.
  • Utländska titlar står för 20 procent av alla lästa tidskrifter bland våra prenumeranter globalt.

Barnens läsning
Datan visar att den digital läsningen bland barnkategorierna ökar på Readlys plattform. Den genomsnittliga tiden som tillbringas i barnkategorierna har ökat med 40 procent det senaste året för serietidningar, 10 procent för barntidningar och 8 procent för tonårstidningar, jämfört med 2019.

”Readlys portfölj av barntidningar har fortsatt att öka globalt. Med enkel tillgång till mobiltelefoner och surfplattor blir digital läsning snabbt en viktig aspekt av barns läskunnighet. Readly gör det inte bara möjligt att upptäcka underhållande innehåll utan är också det första steget för många unga att uppskatta kvalitetsjournalistik”, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

Downloads