Readly

Readly fullbordar förvärvet av Toutabo, ägaren av ePresse

Regulatory information
Readly International AB (publ) (“Readly''), den europeiska marknadsledaren inom digitala magasin, har per den 2 november fullbordat förvärvet av 97,3% av de utestående aktierna i Toutabo SA (“Toutabo”, “Förvärvet”), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 5 oktober 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 8,2 miljoner Euro på kassa- och skuldfri basis (efter genomförandet av vissa justeringar mellan ingåendet av avtalet och fullbordandet av Förvärvet), med en initial köpeskilling om cirka 3,9 miljoner Euro som har betalats idag, och en tilläggsköpeskilling om upp till cirka 4,3 miljoner Euro att betalas senare villkorat av uppfyllelse av särskilda mål. Köpeskillingen kommer betalas delvis kontant, och delvis genom nyemitterade aktier i Readly.

Fullbordandet av förvärvet av Toutabo

Köpeskillingen för Toutabo uppgår till totalt 8,2 miljoner Euro på kassa- och skuldfri basis (efter genomförandet av vissa justeringar mellan ingåendet av avtalet och fullbordandet av Förvärvet), med en initial köpeskilling om cirka 3,9 miljoner Euro. 65,3 procent av den initiala köpeskillingen betalades kontant och 34,7 procent genom nyemitterade aktier.

Vederlagsaktierna har emitterats till ett pris om 31,48 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar som föregick men inte inkluderade den 5 oktober 2021.

Baserat på bemyndigandet från årsstämman 2021 har styrelsen idag beslutat om att emittera Vederlagsaktierna. Samtliga Vederlagsaktier har tecknats och tilldelats säljarna av Toutabo. Vederlagsaktierna motsvarar cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Readly på en fullt utspädd basis. Genom emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster utökas med 678 124 från 37 226 617 till 37 904 741 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 20 344 kronor från 1 116 799 kronor till 1 137 142 kronor.

Vederlagsaktierna som innehas av säljarna av Toutabo är föremål för åtagande från säljarna att inte avyttra aktierna under ett år från dagens datum.

Rådgivare

Baker McKenzie är legal rådgivare och BDO är finansiella rådgivare till Readly i samband med Förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist
Head of Investor Relations
Tel: +46 70 233 53 67
E-post: rasmus.blomqvist@readly.com

Johan Adalberth
CFO
Tel: +46 727 27 50 70
E-post: johan.adalberth@readly.com

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, vänligen besök: https://corporate.readly.com.