Readly

Readly presenterar sin första hållbarhetsrapport

Som ett led i Readlys arbete med att bidra till en hållbar framtid genom digitaliseringen av magasin och tidningar, presenterar bolaget idag sin första årliga hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten redogör bland annat för Readlys framsteg på hållbarhetsområdet och hur miljömässiga och sociala värden är integrerade i affärsmodellen. Readly har också genomfört en väsentlighetsanalys som bekräftar att det är inom områden som klimatvänlig läsning, motverka spridningen av falska nyheter och att stärka läsarna, som Readly kan ha störst påverkan.

Under 2020 genomförde Readly en väsentlighetsanalys som engagerade intressenter både externt, såsom investerare, utgivare och prenumeranter, såväl som internt, såsom styrelse och anställda.

– Våra hållbarhetsambitioner är nära knutna till vår kärnverksamhet. I takt med att vi växer som bolag, vare sig det gäller prenumeranter, läsande, innehåll eller medarbetare, stärker vi också våra möjligheter att påverka omvärlden positivt. Som ett första steg presenteras våra ambitioner genom vår väsentlighetsanalys och under 2021 kommer vi att fortsätta att utveckla vår hållbarhetsstrategi, mål och plan baserat på analysen, säger Maria Hedengren, CEO Readly.

Som europaledande inom kategorin digitala magasin markerar hållbarhetsrapporten ännu en viktig milstolpe i Readlys tillväxtresa. Under 2020 ökade antalet abonnenter med 33 procent jämfört med föregående år.

– Med ökad storlek kommer ett större ansvar för hur vi som pionjärer inom vårt segment bidrar positivt till brådskande utmaningar som klimatförändringar och spridningen av falska nyheter. Jag är väldigt stolt över hur teamet på Readly tar på sig detta ansvar dagligen, säger Hedengren.

Readly lanserade nyligen rapporten “Climate impact from reading magazines in a digital format on Readly“. Beräkningen pekar på att digital läsning på Readly innebär 76 procent mindre koldioxidutsläpp än motsvarande konsumtion av tryckta utgåvor -  till stor del tack vare undvikandet av papperstillverkning och tryck. En färsk global kundundersökning avslöjar att var fjärde prenumerant har valt att använda Readly delvis för att undvika åtgång av papper.

Förutom studien av Readlys miljöpåverkan, täcker rapporten också hur magasinappen arbetar för att möta människors behov av kunskap, inspiration och underhållning.  Företaget lägger stor vikt vid upptäckten av kvalitetsinnehåll och hur räckvidden till de 900 förlagen på plattformen kan öka. Totalt växte Readlys globala utbud av titlar med cirka 800 magasin och 15 dagstidningar under det senaste året.

– Det finns otaliga exempel på hur journalistiskt innehåll kan utgöra en positiv kraft och vi vill använda alla digitala möjligheter för att sprida det positiva inflytandet till så många människor som möjligt. Prenumeranter konsumerar i genomsnitt hela 13 olika magasin per månad på Readly - en siffra som indikerar att vi bidrar till upptäckten av nya titlar genom vår produkt- och innehållsutveckling samt hur vi engagerar våra användare. Vi är stolta över att våra prenumeranter kan läsa så många titlar, från pålitliga och transparenta källor, på ett klimatvänligt sätt, säger Hedengren.

Resultat från Readlys globala användarundersökning 2020:

  • 60% uppger att de känner sig mer informerade av att använda Readly
  • 44% mer avslappnade
  • 39% mer inspirerade och nyfikna
  • 24% mer utbildade
  • 18% uppger att de blir mindre uppslukade av sociala medier och spel-appar

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen här:
https://corporate.readly.com/investors/financial-reports-and-presentations

Om undersökningen:
Readlys globala användarundersökning genomfördes av SurveyMonkey. Den onlinebaserade undersökningen, med 349,978 respondenter från Storbritannien, Irland, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Schweiz, Italien, USA, Australien och Nya Zealand, pågick under två veckor med start den 12 februari 2021.

Downloads