Readly

Stefan Betzold föreslås som ny styrelseledamot i Readly

Regulatory information
På årsstämman den 11 maj 2021 kommer valberedningen att föreslå Stefan Betzold som ny styrelseledamot i Readly. Valberedningen föreslår också omval av styrelseordföranden Patrick Svensk, samt av styrelseledamöterna Viktor Fritzén, Nathan Medlock, Malin Stråhle och Alexandra Whelan. Joel Wikell har avböjt omval.

Stefan Betzold har över 20 års erfarenhet från ledande positioner i den digitala mediasektorn och är för närvarande verkställande direktör på Evernest, ett nystartat bolag inom proptech i Hamburg. Bolaget kombinerar branschexpertis från fastighetsbranschen med en datadriven teknikplattform. Innan Stefan började på Evernest var han verkställande direktör på SPRING Axel Springer Digital News Media i Tyskland, och ansvarade för den digitala verksamheten för 25 digitala mediavarumärken med marknadsledande tidningar som BILD och WELT. Före tiden på Axel Springer var han medgrundare och Managing Partner på en digital medieagentur och har även haft ett antal ledande positioner på AOL.

”Det är med glädje valberedningen föreslår Stefan Betzold som ny styrelseledamot. Stefan har omfattande erfarenhet från ett antal olika positioner inom publicering och digitala medier, som kommer att vara till stor nytta för Readly. Vi vill också ta tillfället i akt och tacka Joel Wikell för hans engagemang i Readly sedan starten 2012. Som grundare av Readly har Joel spelat en viktig roll i styrelsens arbete. Under åren har Readly vuxit till att bli marknadsledande i Europa inom kategorin digitala tidskriftsprenumerationer och är numera samarbetspartner till 900 utgivare över hela världen”, säger Jesper Kreuger, valberedningens ordförande.

“Jag har valt att inte ställa upp för omval till Readlys styrelse för att kunna fokusera fullt ut på mina andra företag. Min tid som styrelseledamot har varit händelserik och spännande, med en snabb internationell expansion, en hög tillväxttakt och en framgångsrik notering på Nasdaq Stockholm. Jag vill tacka alla i styrelsen, Readlys ledning och alla medarbetare för bolagets framgångar. Jag ser fram emot att följa bolagets fortsatta tillväxtresa som ägare”, säger Joel Wikell, grundare och styrelseledamot i Readly.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021. Valberedningen består av Jesper Kreuger, valberedningens ordförande (Zouk Capital), Patrick Svensk (styrelseordförande i Readly), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) och Magnus Tell (AP3, Tredje AP-fonden). 

För mer information vänligen kontakta:

Jesper Kreuger, valberedningens ordförande
valberedningen@readly.com 

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations 
+46 702 33 53 67 eller rasmus.blomqvist@readly.com

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna corporate.readly.com.

Informationen är sådan information som det åligger Readly International AB (publ) att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 29 mars 2021, kl.  07.30 CET.