Readly

Tredje kvartalet i rad med ökad tillväxttakt i antal prenumeranter

Regulatory information
Readly presenterar en stark avslutning på 2020 med ökad tillväxttakt i antalet fullt betalande prenumeranter för tredje kvartalet i rad. Omsättningen uppgick till 98,6 (73,5) MSEK, en tillväxt på 34,2 procent jämfört med föregående år. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 32,7 procent jämfört med föregående år till 369 764 (278 555) vid årets slut. Bruttoresultatet ökade med 42,7 procent till 33,6 (23,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 34,1 (32,0) procent.  

”2020 blev ett starkt år för Readly och vi såg en fortsatt god tillväxt i fjärde kvartalet. Under året har vi ökat kännedomen om Readly, breddat vårt innehåll på plattformen och vidareutveckla läsarupplevelsen. Åtgärder som gett positiva effekter med en ökande tillväxttakt av nya prenumeranter för tredje kvartalet i rad. Under årets sista kvartal har vi utökat innehållet på plattformen med ett flertal nyhetstitlar i såväl Storbritannien som Sverige, samt i Tyskland efter periodens utgång, vilket bidrar till ett fortsatt högt läsarengagemang”, säger Maria Hedengren, VD Readly

Readly har haft en fortsatt god utveckling i Storbritannien med stark tillväxt i såväl intäkter som antal prenumeranter, delvis förklarat av en god utveckling via kommersiella partners och delvis till följd av fortsatt framgång när det gäller optimering av marknadsföringskanaler. Även övriga marknader, inklusive Tyskland och Sverige bidrar positivt till tillväxten.

Under fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 34,1 procent jämfört med 32,0 procent för motsvarande period 2019. Rörelseresultatet uppgick till -40,7 MSEK, en förbättring med 3,9 MSEK jämfört med samma period 2019. Under hela 2020 har Readly gjort kraftfulla investeringar i såväl konverterande marknadsföring som i varumärkesbyggande kampanjer. Investeringarna har fortsatt under fjärde kvartalet om än på lägre nivå än i de två föregående kvartalen, vilket delvis förklarar det förbättrade rörelseresultatet. I fjärde kvartalet uppgick täckningsgraden till -4,1 procent en förbättring med 4,9 procentenheter från -9,5 procent året före.

Under 2020 har Readly fortsatt att arbeta för ett ännu bättre utbud av titlar för bolagets prenumeranter. Som en del i det arbetet har ett flertal dagstidningar knutits till plattformen, framförallt i Storbritannien. Under det fjärde kvartalet har populära titlar som exempelvis The Guardian, The Observer, Metro UK och Daily Mirror annonserats. I Sverige har utbudet utökats genom att erbjuda Aftonbladet, Sveriges största kvällstidning. Efter kvartalets utgång offentliggjordes att det tyska förlaget Axel Springer nu erbjuder tre nyhetstitlar på Readlys plattform, bland annat BILD, Tysklands största dagstidning. Även Reach plc har utökat sin närvaro hos Readly genom att inkludera irländska dagstidningar i sitt erbjudande. 

Under året stärktes Readlys marknadsledarskap på flera viktiga punkter; bland annat genom avtal med ytterligare cirka 100 förlag med närmare 800 nya titlar. Arbetet med att fördjupa Readlys unika, datadrivna förståelse för vad som driver läsarengagemang fortsatte, baserat på 34 miljarder anonymiserade datapunkter.

”Allt som allt var 2020 ett starkt år för Readly. Vår passion för att skapa en fantastisk digital läsupplevelse för läsare av digitala tidskrifter och därmed föra magasinens magi in i framtiden fortsätter”, avslutar Maria Hedengren.

Oktober - december 2020

Periodens intäkter uppgick till 98,6 (73,5) MSEK, motsvarande en ökning om 34,2 procent jämfört med samma period föregående år.
Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 32,7 procent till 369 764 (278 555) vid utgången av kvartalet.
Bruttoresultatet ökade med 42,7 procent till 33,6 (23,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 34,1 (32,0) procent
Täckningsgraden för perioden var -4,1 (-9,5) procent.
Rörelseresultatet uppgick till -40,7 (-44,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -41,2 (-60,7) procent.
Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster uppgick till -39,6 (-41,2) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -40,1 (-56,0) procent.
Resultat per aktie var -1,3 (-1,7) SEK, före och efter utspädning

 

Helåret 2020

Periodens intäkter uppgick till 352,6 (264,7) MSEK, motsvarande en ökning om 33,2 procent jämfört med samma period föregående år.
Bruttoresultatet ökade med 41,4 procent till 117,1 (82,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,2 (31,3) procent
Täckningsgraden för perioden var -10,8 (-6,2) procent.
Rörelseresultatet uppgick till -189,1 (-142,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -53,6 (-53,8) procent
Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster uppgick till -169,6 (-138,1) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -48,1 (-52,2) procent.
Resultat per aktie var -6,5 (-5,9) SEK, före och efter utspädning.

Presentation för investerare, analytiker och media

Maria Hedengren, VD och Johan Adalberth, Finanschef presenterar resultatet och besvarar frågor idag den 18 februari kl 09.00 CEST i en audiocast och telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 3 333 00 90 30
US: +1 833 526 83 81

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Maria Hedengren, VD Readly
 maria.hedengren@readly.com

Johan Adalberth, CFO Readly
johan.adalberth@readly.com

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
 +46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
 +46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com
 

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl 07:30 CEST.

 

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till närmare 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med cirka 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.