Readly

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Readly International AB (publ)

Regulatory information
I enlighet med årsstämmans beslut ska Readlys valberedning bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2021.

Valberedning består av:

Frank Larsson, ordförande, Handelsbanken Fonder
Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
Magnus Tell, Tredje AP-fonden
Patrick Svensk, ordförande respektive ledamot i Readlys styrelse

Valberedningen kommer bland annat att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj 2022 i Stockholm. Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 14 januari 2022 via e-post till valberedning@readly.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats.

För mer information vänligen kontakta:


Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67,
rasmus.blomqvist@readly.com

Valdemar Tiger, Head of Legal
+46 70 142 11 12, valdemar.tiger@readly.com


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information,