Readly

Maria Hedengren avgår som VD på Readly International AB (publ)

Regulatory information
Maria Hedengren avgår som VD för Readly International AB (publ) och lämnar över till tillförordnad VD Mats Brandt den 31 januari. Maria och styrelsen har gemensamt kommit överens om att Readly är i ett skede där en ny VD ska rekryteras – en process som startar omedelbart.

Maria Hedengren har varit VD sedan 2019 och har framgångsrikt byggt upp företaget genom att rekrytera ett erfaret team, sätta strategin, bygga partnerskap, göra ett viktigt förvärv och se företaget fördubbla sin storlek till en marknadsledande position. 2020 ledde Maria Readly genom en framgångsrik kapitalanskaffning och börsintroduktion, med en notering av aktien på Nasdaq Stockholm, och bolaget har levererat resultat i linje med sina långsiktiga finansiella mål sedan dess och har en solid finansiell ställning.

- Jag och hela styrelsen är tacksamma för det hårda arbete och de fina resultat som uppnåtts under Marias gedigna ledarskap under dessa tre år, kommenterar Patrick Svensk, styrelseordförande, och fortsätter: Tack vare Maria och hennes team, har företaget nu en ledande position i Europa och vi kan inleda sökprocessen efter ett nytt ledarskap i nästa fas av Readlys tillväxtresa fokuserad på produktutveckling och organisk tillväxt. Under den processen har vi utsett Mats Brandt till tillförordnad VD, och han tar över efter Maria den 31 januari.

- Jag är väldigt stolt över vad Readly-teamet har åstadkommit under mina tre år på Readly. Det har varit en ära att få förtroendet att leda detta team och nu när det är dags för mig att lämna över facklan har jag stor tilltro för dem då de fortsätter att ta sig an en mycket intressant framtid med många möjligheter, säger Maria Hedengren.

Maria Hedengrens sista dag som VD är den 31 januari då hon formellt lämnar över till den tillförordnade VDn och kommer att fortsätta stå till styrelsens förfogande under uppsägningstiden.

Tillförordnad VD Mats Brandt, som har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, har bred och lång erfarenhet och har varit ordförande, styrelseledamot och VD för många framgångsrika företag i Sverige och internationellt.

- Jag är glad att Mats Brandt var tillgänglig att komma ombord som tillförordnad VD med så kort varsel. Hans erfarenhet som VD för digitala företag som Euroflorist och Hemnet, och i ledande roller för Live Nation Entertainment, även internationellt, kommer att komma till stor nytta i nästa steg i den spännande utvecklingen för Readly, säger Patrick.

Maria har 12 månaders uppsägningstid, allt enligt anställningsavtalet.

För mer information:

Alla frågor angående VD-bytet besvaras av styrelsens ordförande Patrick Svensk som kan nås genom nedanstående kontaktpersoner:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Linnea Aguero, Head of PR and Communications
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information är sådan som Readly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-18 07:35 CET.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.