Readly

Nära var femte svensk anser att mediekonsumtionen formar deras politiska värderingar

Europas ledande magasintjänst Readly har undersökt hur svenskarna påverkas av sin dagliga mediekonsumtion. Majoriteten på 61 procent anser att mediekonsumtionen förändrat deras liv inom olika områden, bland annat att den ökar deras förståelse och nivå av kunskap (34 %) och formar deras politiska värderingar (19 %).

YouGov-undersökningen utförd av Readly redogör för hur mycket och på vilka sätt vi påverkas av vår mediekonsumtion idag, där 61 procent av svenskarna svarar att mediekonsumtionen förändrat deras liv. Framförallt för att den ökat deras förståelse och nivå av kunskap (34 %), utbildat om ämnen de annars skulle ha missat (29 %) och format deras politiska värderingar (19 %).

 – Det är tydligt att mediekonsumtionen spelar en viktig roll för att öka människors förståelse och kunskap om vår omvärld. Medierna vi tar del av har även stor påverkan på våra politiska värderingar och attityder och därför är det av största vikt att vi konsumerar samhällsnyheter från såväl verifierade som diversifierade källor, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.


Fler siffror ur undersökningen:

Hur svenskarna anser att mediekonsumtionen förändrat deras liv:

 1. Ökat min förståelse och nivå av kunskap (34 %)
 2. Lärt mig om viktiga ämnen jag annars hade missat (29 %)
 3. Format mina politiska värderingar (19 %)
 4. Format min attityd och mina värden (19 %)
 5. Påverkat mina konsumtionsval (17 %)
   

Läsning är enligt svenskarna viktigt för att:

 1. Hålla mig uppdaterad och informerad (50 %)
 2. Lära och utbilda mig (43 %)
 3. Hjälp mig att slappna av (33 %)
 4. Underhålla mig (29 %)
 5. Inspirera mig (20 %)


Viktigaste faktorerna för en hälsosam mediekonsumtion enligt svenskarna:

 1. Balans mellan positiva och negativa nyheter (34 %)
 2. Inkludera internationellt innehåll (26 %)
 3. Inkludera både debattartiklar och objektiv rapportering (24 %)
 4. Inkludera lokalt innehåll (20 %)
 5. Vara inkluderande (20 %)

Är du nöjd med mängden journalistiskt innehåll du konsumerar?

 • Nej totalt (43 %)
 • Ja totalt (41 %)
 • Nej, jag vill läsa mer, men har för lite tid (18 %)
 • Nej, jag vill läsa mer, men har inte råd med fler prenumerationer (17 %)
 • Nej, jag vill läsa mer internationellt innehåll, men vet inte hur jag får tillgång (6 %)
 • Nej, jag vill läsa en större variation av innehåll, men vet inte hur jag får tillgång (8 %)


Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av YouGov. Totalt 1030 svenskar över 18 år intervjuades genom CAWI-metoden under perioden 24-29 November 2021. Verifierade nyheter definieras i undersökningen som nyheter som är faktakontrollerade av utgivaren.


###