Readly

Närmare varannan svensk oroar sig för falska nyheter, visar Readlys undersökning

Två år in i pandemin och vid begynnelsen av valåret 2022 är diskussionen om spridningen av falska nyheter mer aktuell än någonsin. När Europas ledande magasintjänst Readly undersöker svenskarnas inställning till falska nyheter visar resultatet att nära varannan person oroar sig för falska nyheter och att var fjärde tror att de exponeras för falska nyheter dagligen. I jämförelse med övriga Europa är svenskarna däremot minst oroade av samtliga länder i undersökningen.

– Spridning av falska nyheter har varit en ständigt aktuell fråga under pandemin och når nya höjder när vi nu dessutom går in i valåret. Vi har tvingats bli allt mer medvetna om att vi bär ett personligt ansvar för att faktagranska det innehåll vi tar del av och vilka källor vi använder. Sociala plattformar möts av en utbredd kritik för bristande krafttag mot medveten spridning av falska nyheter vilket gör att allt fler konsumenter värdesätter och är villiga att betala för rapportering från traditionella nyhetsmedier, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

45 procent av svenskarna oroar sig för falska nyheter
Närmare hälften av svenskarna, 45 procent, svarar att de är oroade eller väldigt oroade för spridningen av falska nyheter, medan 16 procent anger att de inte alls är oroade. Majoriteten, 67 procent, tror att omfattningen av falska nyheter kommer att öka under de kommande tre åren, och endast 3 procent tror att det kommer att minska.

Svenskar mindre oroade för falska nyheter än övriga Europa
I jämförelse med de andra europeiska länderna i undersökningen är svenskarna minst oroade över spridningen av falska nyheter. Genomsnittet för andelen som anser sig vara oroade eller väldigt oroade för spridningen av falska nyheter ligger i resterande länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike på över 61 procent. Sverige sticker även ut på frågan om hur vi uppfattar regelbundenheten av falska nyheter. 28 procent av svenskarna anger att de tror sig utsättas för falska nyheter dagligen, medan genomsnittet ute i Europa ligger på 44 procent.

– Majoriteten tror att förekomsten av falska nyheter kommer att öka och stämmer det kommer även efterfrågan på journalistiskt innehåll från trovärdiga källor med ansvariga utgivare att öka. Vi är glada att se vårt totala utbud av dagstidningar öka på plattformen. Idag har vi över 40 titlar och ledande nationell dagspress i sju europeiska länder, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

Var femte svensk anser att mediekonsumtionen påverkar deras politiska värderingar
Majoriteten av svenskarna (61 procent) tror att mediekonsumtionen gör skillnad i deras liv. 24 procent anser att mediekonsumtionen ökar deras nivå av kunskap, 29 procent att de lär sig om viktiga frågor som de annars kanske hade missat, 19 procent att den formar deras politiska värderingar, 17 procent att det påverkar deras konsumtionsvanor, och 15 procent att det påverkar deras val av hobbies och intressen.

– Det vi läser i media har stor påverkan på flera delar av våra vardagliga liv. 1 av 5 svenskar anger att mediekonsumtionen formar deras politiska värderingar och därmed är det av största vikt att vi tar del av verifierade nyheter från flera perspektiv, i synnerhet detta valår, fortsätter Daniel Hamrin.

Varannan svensk är villig att betala för verifierad journalistik
Resultatet visar att förekomsten av falska nyheter kan driva fler konsumenter till att betala för journalistik, och 76 procent anser att det är viktigt eller jätteviktigt att konsumera verifierade nyheter. Idag betalar redan 15 procent av respondenterna i Sverige för verifierade nyheter, men ytterligare totalt 36 procent kan tänka sig att göra detta varav 23 procent svarat “ja, om spridningen av falska nyheter fortsätter”.

Fler fakta ur undersökningen:

Så ofta anser sig svenskarna utsättas för falska nyheter:

 • Varje dag 28 %
 • Varje vecka 28 %
 • Varje månad 12 %
 • Varje år 5 %
 • Aldrig 2 %

Andel som tror att de utsätts för falska nyheter dagligen:

 • Italien 60 %
 • Österrike 57 %
 • Schweiz 48 %
 • Storbritannien 46 %
 • Tyskland 38 %
 • Frankrike 32 %
 • Nederländerna 29 %
 • Sverige 28 %

Andel oroade eller väldigt oroade för spridningen av falska nyheter:

 • Österrike 68 %
 • Italien 67 %
 • Storbritannien 65 %
 • Schweitz 62 %
 • Tyskland 60 %
 • Frankrike 55 %
 • Nederländerna 53 %
 • Sverige 45 %

Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av YouGov. Totalt 1030 svenskar över 18 år intervjuades genom CAWI-metoden under perioden 24-29 November 2021. Verifierade nyheter definieras i undersökningen som nyheter som är faktakontrollerade av utgivaren.