Readly

Readly vidtar åtgärder i syfte att öka intäkter och minska kostnader för att främja vägen mot lönsamhet

Regulatory information
Readly International AB (publ) tillkännager idag planer på att omstrukturera bolagets organisation och vidta åtgärder för att ytterligare förbättra bolagets konkurrenskraft. Omstruktureringen innebär en minskning av cirka 30 positioner, inklusive konsulter. Investeringarna inom produktutveckling och innovation kommer att intensifieras ytterligare och den nyligen genomförda prishöjningen i Storbritannien kommer att följas av ytterligare marknader under 2022. Med dessa steg blir Readly bättre positionerat för att driva kostnadseffektiv tillväxt och nå bolagets finansiella mål.

Readly vidtar följande åtgärder: 

Omstrukturerad organisation: Readly minskar sin arbetsstyrka och cirka 30 positioner påverkas. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnå full effekt från och med det tredje kvartalet och uppgå till cirka 18 miljoner kronor för 2022. 

Prishöjningar: I december genomförde Readly en framgångsrik höjning av prenumerationspriset i Storbritannien från 7,99 till 9,99 GBP. Prishöjningar planeras för ytterligare marknader under 2022.

Ökade investeringar i produktutveckling och innovation: Readly kommer att öka investeringarna inom dessa områden, i både relativa och absoluta termer, för att ytterligare förbättra användarupplevelsen och öka innovationstakten och den produktdrivna tillväxten. 

Ytterligare fokus på etablerade marknader: Readlys geografiska närvaro kommer att vara oförändrad men investeringar i marknadsföring kommer att allokeras till de marknader som visar bäst avkastning. Livstidsvärde i relation till anskaffningskostnad per prenumerant kommer att fortsätta att vara ett styrande nyckeltal.  

Omallokerad och minskad marknadsföringskostnad: Genom att öka fokus på etablerade marknader, där avkastningen på marknadsföringsinvesteringar är högre, ska Readly kunna minska de totala marknadsföringskostnaderna samtidigt som tillväxtmålet om 25% per år kvarstår. 

Sammantaget kommer åtgärderna att bättre positionera Readly för att driva kostnadseffektiv tillväxt i linje med bolagets mål om att öka intäkterna med 25% årligen, samt för att nå bolagets finansiella mål om lönsamhet på EBITDA-nivån 2025 och en långsiktig bruttomarginal om 35%. 

– Flera av de åtgärder vi tillkännager idag innebär att vi måste ta tuffa beslut, men de är också nödvändiga för att säkerställa att vi får ytterligare momentum i vårt arbete att växa mer lönsamt. Genom att investera mer i produktutveckling kommer vi också att öka värdet vi skapar för våra prenumeranter, förlag och partners samt vår långsiktiga konkurrenskraft. Våra finansiella mål står fast, säger Mats Brandt, tillförordnad VD på Readly

Om Readly:

Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 7 500 magasin och tidningar, inklusive ePresses katalog. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.

 

Kontakt för investerare och analytiker: 

Mats Brandt, tillförordnad vd Readly
mats.brandt@readly.com

Johan Adalberth, CFO Readly
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Kontakt för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com 

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag den 31 mars 2022 kl. 07:30 CEST.