Readly

Stabil tillväxt, förbättrat resultat och uppdaterade finansiella mål

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett bra fjärde kvartal med fortsatt stabil tillväxt och förbättrat resultat. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,4 procent till 478 362 (369 764) och totala intäkter med 36,6 procent till 134,8 (98,6) MSEK. Bruttoresultatet ökade med 34,4 procent till 45,1 (33,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 procent. Justerat för jämförelsestörande poster om -4,6 MSEK förbättrades EBITDA-marginalen till -30,7 (-38,3) procent och rörelsemarginalen till -34,0 (-40,9) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 5,6 (-4,0) MSEK, motsvarande en positiv täckningsgrad om 4,1 (-4,1) procent.

– Vi avslutar ett händelserikt år med ett bra kvartal med fortsatt stabil tillväxt och förbättrat resultat. Trots kraftigt ökade marknadsföringspriser levererade vi ett stabilt helår där vi ökade totala intäkter med 32,2 procent. Vi har under året konsekvent förbättrat resultatet och vi följer vår plan för att nå lönsamhet. Mot bakgrund av prisutvecklingen på de stora digitala annonsplattformarna har vi justerat våra finansiella mål, med bibehållen ambition att nå lönsamhet 2025. Med ledande positioner på de största marknaderna i Europa ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter på en enorm marknad som drivs av megatrender som digitalisering och hållbarhet, säger Mats Brandt, tillförordnad VD och Koncernchef.

1 oktober - 31 december 2021

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 134,8 (98,6) MSEK, motsvarande en ökning om 36,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,4 procent till 478 362 (369 764) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 34,4 procent till 45,1 (33,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (34,1) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 4,1 (-4,1) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -50,3 (-41,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -37,4 (-41,9) procent.
 • Justerat rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -45,8 (-40,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -34,0 (-40,9) procent.
 • Resultat per aktie var -1,3 (-1,3) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 31 december 2021

 • Totala intäkter uppgick till 466,3 (352,6) MSEK, motsvarande en ökning om 32,2 procent jämfört med föregående år.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,4 procent till 478 362 (369 764) vid utgången av december.
 • Bruttoresultatet ökade med 33,4 procent till 156,1 (117,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (33,2) procent.
 • Täckningsgraden för året var -7,2 (-10,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -209,5 (-189,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -44,9 (-53,8) procent.
 • Justerat rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -204,9 (-170,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -44,0 (-48,3) procent.
 • Resultat per aktie var -5,9 (-6,5) SEK, före och efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 2 november slutfördes förvärvet av Toutabo SA och från detta datum konsolideras bolaget. Integrationen av Toutabo har inletts i samband med transaktionens genomförande.
   
 • Joe Armstrong, Chief Operating Officer, och medlem i koncernledningen meddelade sin avgång och kommer att lämna Readly under det första kvartalet 2022. Rollen kommer inte ersättas och ansvaret kommer tas över av Readlys finanschef, Johan Adalberth.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har fastställt nya finansiella mål. Från målsättningen att växa organiskt med 30–35 procent per år till att under kommande tre år (2022–2024) i genomsnitt växa med minst 25 procent per år (CAGR), förvärvad tillväxt inkluderat. Målsättningarna om att uppnå en långsiktig bruttomarginal om minst 35 procent och att uppnå lönsamhet på EBITDA-nivå senast 2025 bibehålls.
 • Maria Hedengren, VD och koncernchef, avgick och ersattes av tillförordnad VD Mats Brandt den 31 januari. Maria kommer att stå till styrelsens förfogande under uppsägningstiden som är 12 månader.
 • Joakim Johansson, Chief Technology Officer, och medlem i koncernledningen lämnar bolaget under första kvartalet 2022. Fram till dess att ny permanent CTO rekryterats ersätts Joakim av Frederik Blauenfeldt Jeppsson som tillförordnad CTO och medlem i koncernledningen.

Q4 presentation idag kl. 09:00 CET
Readly presenterar Bokslutskommunikén 2021 idag, den 3 februari kl. 09:00 CET i en audiocast och telefonkonferens.

Mats Brandt, tillförordnad VD och Johan Adalberth, CFO presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE:+46850558351
DE: +4969222239165
UK: +443333009262
US: +16467224956

Följ den webbsända presentationen live på:

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på:
https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/


För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67,
rasmus.blomqvist@readly.com

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications
+46 725 03 32 31,
linnea.aguero@readly.comDenna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.