Readly

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Readly International AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Readlys valberedning bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2022.

Valberedning består av:

  • Caroline Sjösten, valberedningens ordförande, Swedbank Robur Fonder
  • Jesper Nilsson, Zouk Capital LLP
  • Henrik Söderberg, C Worldwide Asset Management
  • Patrick Svensk, styrelsens ordförande

Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj 2023 i Stockholm. Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 13 januari 2023 via e-post till valberedning@readly.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets webbplats.

För mer information vänligen kontakta:
Valdemar Tiger, Head of Legal
+46 70 142 11 12, valdemar.tiger@readly.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.