Readly

Förändring i valberedningen för Readly International AB (publ) inför årsstämman 2023

Regulatory information
Med anledning av Bonnier News (genom Tidnings AB Marieberg) fullföljande av sitt offentliga erbjudande till aktieägarna avseende samtliga aktier i Readly har samtliga tidigare ledamöter i valberedningen avsagt sig sina uppdrag i valberedningen, och en ny valberedning har utsetts. Valberedningens ledamöter (förutom Jan Lund som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2023.

Valberedningen består av:

  • Anders Eriksson, valberedningens ordförande, Bonnier News (Tidnings AB Marieberg)
  • Harry Klagsbrun, Harmar AB
  • Jan Lund, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets webbplats.


För mer information vänligen kontakta:
Valdemar Tiger, Legal Counsel, +46 70 142 11 12, valdemar.tiger@readly.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av tidningsindustrin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com.