Readly

Kommuniké från extra bolagsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Extra bolagsstämma i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") hölls idag den 10 augusti 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler, Kungsgatan 17 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Förlagsavtal med Bonnier News AB, förlagsavtal med Bonnier Publications International AS samt annonsavtal med Bonnier News AB (närståendetransaktioner)
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna a) förlagsavtal med Bonnier News AB, b) förlagsavtal med Bonnier Publications International AS, samt c) annonsavtal med Bonnier News AB.


För ytterligare information om den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen, fullständiga förslag till beslut och protokoll fört vid stämman vilka tillgängliggörs på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com

För mer information, vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Kommunikationschef,  ir@readly.com


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com