Readly

Readly årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Regulatory information
Readly International AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på https://corporate.readly.com.

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of Sustainability & Comms, linnea.aguero@readly.com, 0725-03 32 31
Johan Adalberth, CFO Readly, johan.adalberth@readly.com

Denna information är sådan information som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 30 mars 2023 kl 15:00 CEST.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av tidningsindustrin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com.