Readly

Readly erhåller godkännande för att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 20 november 2023

Regulatory information
Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") har ansökt om och i dag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 20 november 2023. I samband med listbytet har Readly upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Readlys hemsida https://corporate.readly.com.

Den 27 juni 2023 meddelade Readly att Bolagets styrelse fattat beslut om att initiera en process för byte av lista för Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market. Som kommunicerades den 2 oktober 2023 respektive den 3 oktober 2023 har Readly ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och Nasdaq Stockholm har godkänt Readlys ansökan om avnotering, förutsatt att Readlys ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market godkänns. Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market har i dag godkänts. Sista dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att vara den 17 november 2023 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 20 november 2023.

I samband med ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://corporate.readly.com.

Aktieägarna i Readly kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Styrelsen anser att ett byte av lista från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market skulle gynna Bolagets fortsatta utveckling och lönsamhet till följd av dess regulatoriska miljö och lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter, likväl som att en sådan notering bedöms vara mer passande för Bolagets nuvarande aktieägarbas.

För mer information, vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly

Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 600 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com