Readly

Readly erhåller villkorat godkännande om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Regulatory information
Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") meddelade genom pressmeddelande den 2 oktober 2023 att Bolagets styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market samt att ansökan om avnotering lämnats in till Nasdaq Stockholm. Bolaget har i dag erhållit villkorat godkännande för avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att Bolagets aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Förutsatt att Readlys aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market förväntas sista dag för handel på Nasdaq Stockholm vara den 17 november 2023 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market vara den 20 november 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com