Readly

Readly International AB (publ) offentliggör förslag till förändringar i styrelsen

Regulatory information
Tidnings AB Marieberg föreslår inför den extra bolagsstämman den 26 april 2023 att Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin och Jesper Wikberg väljs in som nya styrelseledamöter. Vidare föreslås Jan Lund till ny styrelseordförande. Tidnings AB Marieberg föreslår också omval av Malin Stråhle.

Tidnings AB Marieberg föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Tidnings AB Marieberg föreslår att den extra bolagsstämman väljer Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin och Jesper Wikberg, till nya styrelseledamöter tillsammans med befintlig styrelseledamot Malin Stråhle, samt att Jan Lund väljs till styrelseordförande. Det föreslås att övriga nuvarande styrelseledamöter Patrick Svensk, Nicolas Adlercreutz, Stefan Betzold och Nathan Medlock entledigas.

Tidnings AB Marieberg föreslår att inget arvode, inklusive för utskottsarbete, ska utgå till de nya styrelseledamöterna Jan Lund, Mikael Antonsson, Laurent Kayser, Veronica Selin och Jesper Wikberg, för perioden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode ska fördelas enligt samma principer som beslutades av årsstämman 2022 till de övriga styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Tidnings AB Marieberg och Bonnier News Group AB.  Samtliga arvoden ska proportioneras i förhållande till faktisk mandattid i styrelsen respektive i utskott under perioden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023.

Mer information om de till nyval föreslagna ledamöterna:

Namn: Jan Lund

Födelseår: 1970

Utbildning/Bakgrund: Jan har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är för närvarande Head of Group Strategy & Corporate Development vid Bonnier Group AB och styrelseledamot i Sappa Holding AB. Jan har tidigare innehaft rollen som Head of Strategy vid MTG (nuvarande Viaplay) och har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag inom Clio, Bisnode, Bonnier Broadcasting (nuvarande TV4 Media), SF Studios, Quadracom och MMS Mediemätning i Skandinavien.  

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Jan Lund är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Namn: Mikael Antonsson

Födelseår: 1985

Utbildning/Bakgrund: Mikael Antonsson har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och en mastersexamen i finans från Göteborgs Universitet. Mikael är för närvarande CFO vid Bonnier News och innehar olika styrelseuppdrag i bland annat Tidnings AB Marieberg, Happy Green AB,  Marieberg Media AB, Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB och Pressens Morgontjänst AB. Mikael har tidigare erfarenhet som COO vid Qliro och Engagement Manager vid McKinsey, samt har tidigare varit styrelseledamot i Hakon Media AB, Dooris AB och Dagens Samhälle AB.

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Mikael Antonsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Namn: Carolina Brandtman

Födelseår: 1974

Utbildning/Bakgrund: Carolina Brandtman har studerat ekonomi vid Central Queensland University och Örebro Universitet. Carolina är för närvarande VD & Senior Consultant vid Brandtman Consulting AB och styrelseledamot i Right By Me. Hon har tidigare erfarenhet från roller som VD för Qliro och Santander Sverige samt General Manager och CRO för GE Money Bank.

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Carolina Brandtman är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Namn: Laurent Kayser

Födelseår: 1986

Utbildning/Bakgrund: Laurent har en masterexamen i Investment och Finance vid Strathclyde University och en master i Management vid Audencia. Laurent är för närvarande vice VD och styrelseledamot i Cafeyn Group. Laurent har tidigare erfarenhet från investment banking vid Commerzbank, DC Advisory och RW Baird London och har tidigare innehaft positionen som vice VD i Eli Global.

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Laurent Kayser är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare[1].

 

Namn: Veronica Selin

Födelseår: 1989

Utbildning/Bakgrund: Veronica Selin har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Aalto University. Veronica är för närvarande Head of Strategy, M&A och Business Control vid Bonnier News och styrelseledamot i Chefsnätverket Close AB. Veronica har tidigare erfarenhet som managementkonsult vid Reddal och har innehaft styrelsepositioner i Hakon Media AB och Swiftr AB.

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Veronica Selin är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Namn: Jesper Wikberg

Födelseår: 1990

Utbildning/Bakgrund: Jesper Wikberg har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och är för närvarande Manager för Strategy & M&A vid Bonnier News. Jesper har tidigare erfarenhet från Arthur D. Little som managementkonsult och har innehaft styrelsepositioner i Estate Media AS och Dagens Samhälle AB.

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närståendes: -

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Jesper Wikberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

[1] Laurent Kayser är vice verkställande direktör i Cafeyn Group som, i enlighet med vad som kommunicerats i samband med Tidnings AB Mariebergs offentliga uppköpserbjudande, ingått avtal med Tidnings AB Marieberg med avsikten om att Cafeyn Group ska bli ägare av Readly International AB (publ):s icke nordiska verksamheter. 

Den extra bolagsstämman hålls den 26 april 2023 för att godkänna de föreslagna förändringarna i styrelsen.


För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of Communications, 0725-03 32 31, ir@readly.com

 

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Readly International AB (publ) är skyldig att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

 

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst där kunderna får obegränsad tillgång till 7000 nationella och internationella magasin. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin- och tidningsindustrin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com