Readly

Fortsatt stabil tillväxt och förbättrat resultat

Regulatory information

Readly International AB (publ) presenterar ett bra tredje kvartal med fortsatt stabil tillväxt och förbättrat resultat trots starka jämförelsetal främst präglade av fjolårets fördelaktiga momssänkningar och pandemirestriktioner. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 28,2 procent till 435 372 (339 557) och intäkterna med 27,3 procent till 118,9 (93,4) MSEK. Bruttoresultatet ökade med 27,2 procent till 39,8 (31,3) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 procent, och för det andra kvartalet i rad förbättrades EBITDA-marginalen, rörelsemarginalen och täckningsgraden.

1 juli - 30 september 2021

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 118,9 (93,4) MSEK, motsvarande en ökning om 27,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 28,2 procent till 435 372 (339 557) vid utgången av september.
 • Bruttoresultatet ökade med 27,2 procent till 39,8 (31,3) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (33,5) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var -9,6 (-15,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -48,0 (-51,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -40,4 (-54,8) procent.
 • Resultat per aktie var -1,4 (-1,6) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 30 september 2021

 • Totala intäkter uppgick till 331,6 (254,0) MSEK, motsvarande en ökning om 30,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 28,2 procent till 435 372 (339 557) vid utgången av september.
 • Bruttoresultatet ökade med 33,0 procent till 111,0 (83,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (32,9) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var -11,9 (-13,4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -159,2 (-148,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -48,0 (-58,4) procent.
 • Resultat per aktie var -4,6 (-5,3) SEK, före och efter utspädning.

Höjdpunkter efter kvartalets slut

 • Slutförde förvärvet av Toutabo SA och etablerar därmed en ledande position på Europas största magasinmarknad.


Q3 presentation idag kl. 09:00 CET
Readly publicerade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 idag den 11 november kl. 07:30 CET. Rapporten presenteras i en audiocast och telefonkonferens kl. 09.00 CET.


Maria Hedengren, VD och Johan Adalberth, Finanschef presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558368

UK: +443333009030

US: +18335268395

DE: +496913803430 PIN: 56301770#

Följ den webbsända presentationen live på: Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på
https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/


För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com


Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 07:30 CET.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.