Readly

Readly årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Regulatory information
Readly International AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023. Rapporten finns nu tillgänglig på https://corporate.readly.com.

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of Sustainability & Comms, linnea.aguero@readly.com, 0725-03 32 31
Johan Adalberth, CFO Readly, johan.adalberth@readly.com

Denna information är sådan information som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök https://corporate.readly.com