Readly

Readly publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Regulatory information
Readlys Års- och hållbarhetsredovisning 2020 har publicerats på bolagets hemsida, corporate.readly.com (https://corporate.readly.com/investors/financial-reports-and-presentations/). Det är Readlys första årsredovisning som börsnoterat bolag och första hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten redogör bland annat för Readlys framsteg på hållbarhetsområdet och hur miljömässiga och sociala värden är en viktig del av affärsmodellen. Readly har också genomfört en väsentlighetsanalys som bekräftar att det är inom områden som klimatvänlig läsning, motverka spridningen av falska nyheter och att stärka läsarna, som Readly kan ha störst påverkan.

”2020 var ett starkt år för Readly. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 33 procent och vi redovisade en omsättning på 353 MSEK för helåret, en ökning med 33 procent jämfört med föregående år. Vår passion för att skapa en fantastisk digital läsupplevelse för våra prenumeranter betyder allt för oss, och vårt arbete för att ta med oss magasinens magi in i framtiden fortsätter”, säger Maria Hedengren, VD för Readly.

”Våra hållbarhetsambitioner är nära knutna till vår kärnverksamhet. I takt med att vi växer som bolag, vare sig det gäller prenumeranter, läsande, innehåll eller medarbetare, stärker vi också våra möjligheter att påverka omvärlden positivt”, fortsätter Maria Hedengren.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till omkring 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i
50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med cirka 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.

För mer information, kontakta:

Kontaktperson för investerare och analytiker:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations Readly
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Kontaktperson för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
+46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com

Informationen är sådan information som det åligger Readly International AB (publ) att offentliggöra i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg torsdagen den 25 mars 2021, kl. 18.00 CET.