Readly

Stabilt kvartal med ökande tillväxt

Regulatory information
Readly AB presenterar ett stabilt tredje kvartal med ökande tillväxt jämfört med de två första kvartalen i år. Omsättningen uppgick till 93,5 (69,3) MSEK, en tillväxt på 34,8 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 339 557 (261 828) vid utgången av kvartalet. Bruttoresultatet ökade med 42,6 procent till 31,3 (22,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (31,7) procent.  

Det är glädjande att rapportera att Readly levererat ett stabilt tredje kvartal, väl i linje med våra förväntningar. Vi ser ökad tillväxttakt jämfört med tidigare kvartal med bidrag från samtliga marknader, både i fråga om antal prenumeranter och intäkter. Bland våra huvudmarknader var utvecklingen i Storbritannien speciellt stark, med ökad omsättning med mer än 50% och en stark trend i förvärv av antal nya prenumeranter. En viktig del i Readlys tillväxtstrategi bygger på möjligheten att optimera marknadsföringsinvesteringar och att utöka partnerskapskanaler. Här är Storbritannien ett mycket gott exempel där vi också gjort ett rejält kliv i fråga om portfölj av dagsnyheter, säger Maria Hedengren, VD Readly.

Readly möter fortsatt god efterfrågan och ökar takten för andra kvartalet i rad. Ett kvitto på att förbättrad varumärkeskännedom och en breddning av kvalitetsinnehåll ger resultat. Samtliga marknader bidrar positivt till tillväxten i tredje kvartalet, där Storbritannien utmärker sig särskilt bland våra huvudmarknader. Tillväxttakten i antal prenumeranter har ökat under kvartalet, i huvudsak drivet av partnerskap samt kanalförbättringar.

Readly fortsätter att investera i såväl konverterande marknadsföring som varumärkesbyggande aktiviteter vilket gynnar tillväxten på både kort och lång sikt. I tredje kvartalet uppgick täckningsgraden till -15,8 procent vilket var en väsentlig förbättring jämfört med föregående kvartal då den uppgick till -27,8 procent. Samtidigt ökade tillväxttakten i fullt betalande prenumeranter jämfört med föregående kvartal, vilket är ett exempel på att markandsföringsinvesteringar inte påverkar tillväxt enbart i det aktuella kvartalet.

Readlys samarbeten med omkring 800 förlag utgör, tillsammans med prenumeranter och partners, kärnan verksamheten. Produkten bygger på erbjudandet av ett inspirerande, engagerande och tillförlitligt utbud av titlar på för närvarande 17 olika språk. Genom Readly får förlagen tillgång till ytterligare intäkter utan extra kostnad samt möjlighet att nå nya läsare på en global marknad. Omkring 20 procent av läsandet på Readly utgörs av titlar från annat land än prenumerantens vistelseort. Att Aller Media och 60 andra nya förlag, inklusive ett antal nya dagstidningar, väljer Readly är ytterligare ett kvitto på att Readlys affärsmodell fungerar och är mycket skalbar.

Sedan den 17 september handlas Readlys aktie på Nasdaq Stockholm Midcap. Det är en milstolpe för bolaget och vi är glada att välkomna tusentals nya aktieägare att ta del av vår tillväxtresa. En breddad ägarbas ökar även möjligheterna att driva utvecklingen av den digitala magasinmarknaden.

Readlys uppgift är att skapa en bra läsupplevelse för prenumeranter och ett mer värde för partners. Intresset för Readly är fortsatt stort, med en bredare läsekrets som uppskattar utbudet av redaktionellt verifierat innehåll. Ett allt större inslag av dagstidningar, flera nya partners som marknadsför och åter försäljer Readly-abonnemang, tillväxt i samtliga marknader samt ökad varumärkeskännedom stärker Readlys position som marknadsledare. Framgent kommer stor vikt läggas vid att utveckla produkten för att förbättra upplevelsen på Readlys plattform ytterligare. Digitaliseringen av magasinindustrin är ännu i ett tidigskede och Readly är väl positionerat för att fortsätta leda och transformera branschen.

Juli - september 2020

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 339 557 (261 828) vid utgången av kvartalet.
Periodens intäkter uppgick till 93,4 (69,3) MSEK, motsvarande en ökning om 34,8 procent jämfört med samma period föregående år.
Bruttoresultatet ökade med 42,6 procent till 31,3 (22,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (31,7) procent.
Täckningsgraden för perioden var -15,8 (-6,8) procent.
Rörelseresultatet uppgick till -51,2 (-33,4) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om -54,8 (-48,2) procent.
Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster uppgick till -42,0 (-32,4) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -45,0 (-46,8) procent.
Resultat per aktie var -1,6 (-1,3) SEK, före och efter utspädning.

Januari – september 2020

Periodens intäkter uppgick till 254,0 (191,2) MSEK, motsvarande en ökning om 32,8 procent jämfört med samma period föregående år.
Bruttoresultatet ökade med 40,9 procent till 83,5 (59,2) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 32,9 (31,0) procent.
Täckningsgraden för perioden var -13,4 (-4,9) procent.
Rörelseresultatet uppgick till -148,4 (-97,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -58,4 (-51,2) procent.
Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster uppgick till -130,0 (-96,9) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal om -51,2 (-50,7) procent.
Resultat per aktie var -5,3 (-4,2) SEK, före och efter utspädning.
 

Presentation för investerare, analytiker och media

Maria Hedengren, VD och Johan Adalberth, CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet i en audiocast och telefonkonferens idag, den 12 november 2020, kl 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 53

UK: +44 3 333 00 92 72

US: +1 844 625 15 70

Länk till audiocast

Rapport och presentation finns tillgänglig för nedladdning på https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

 

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Maria Hedengren, VD Readly
maria.hedengren@readly.com

Johan Adalberth, CFO Readly

+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
 +46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com
 

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 07:30 CEST.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till närmare 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 800 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2019 uppgick omsättningen till 265 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.