Readly

Stark resultatförbättring och god intäktstillväxt

Regulatory information
Readly International AB (publ) presenterar ett tredje kvartal med stark resultatförbättring och god intäktstillväxt. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,6 procent till 446 861 (435 372) jämfört med tredje kvartalet 2021, och totala intäkter med 23,8 procent till 147,1 (118,9) MSEK. Bruttoresultatet ökade med 20,7 procent till 48,1 (39,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 32,7 procent. Justerat för jämförelsestörande poster om -0,1 MSEK förbättrades EBITDA-marginalen till -9,7 (-38,5) procent och rörelsemarginalen till -13,9 (-40,4) procent i kvartalet. Täckningsbidraget förbättrades till 25,3 (-11,5) MSEK, motsvarande en positiv täckningsgrad om 17,2 (-9,6) procent.

– Det har varit en händelserik period där vårt innehåll ökat i attraktionskraft via bland annat fler dagstidningar, poddar och samarbetet med Disney. Vi ser stabiliseringen i vår prenumerantbas som ett tidigt tecken på hur vårt fokus på förbättrad kundupplevelse bidrar till en organisk tillväxt. Vi redovisar det sjätte kvartalet i rad med förbättrat resultat samtidigt som totala intäkter ökade med 24 procent till följd av bland annat de prisjusteringar vi fortsatt genomföra under kvartalet. Jag är verkligen nöjd med de initiativ vi tagit hittills i år och vårt målmedvetna arbete för att nå lönsamhet, säger Mats Brandt, vd och koncernchef på Readly.

1 juli - 30 september 2022

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 147,1 (118,9) MSEK, motsvarande en ökning om 23,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,6 procent till 446 861 (435 372) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 20,7 procent till 48,1 (39,8) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 32,7 (33,5) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 17,2 (-9,6) procent.
 • EBITDA  uppgick till -14,4 (-45,7) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -9,8 (-38,5) procent.
 • Justerat EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till -14,3 (-45,7) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -9,7 (-38,5) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,6 (-48,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -14,0 (-40,4) procent.
 • Justerat rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -20,5 (-48,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -13,9 (-40,4) procent. 
 • Resultat per aktie var -0,5 (-1,4) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 30 september 2022

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 435,0 (331,6) MSEK, motsvarande en ökning om 31,2 procent jämfört med samma period i fjol 2021.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 2,6 procent till 446 861 (435 372) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 31,2 procent till 145,7 (111,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (33,5) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var 16,9 (-11,9) procent.
 • EBITDA  uppgick till -75,3 (-151,4) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -17,3 (-45,7) procent.
 • Justerat EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till -65,6 (-151,4) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -15,1 (-45,7) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -93,2 (-159,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -21,4 (-48,0) procent.
 • Justerat rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till -83,5 (-159,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -19,2 (-48,0) procent.
 • Resultat per aktie var -2,4 (-4,6) SEK, före och efter utspädning.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •     Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Q3 presentation idag kl. 09:00 CET
Readly publicerade sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 11 november klockan 07:30 CET. Rapporten kommer att presenteras i en audiocast och telekonferens klockan 09.00 CET samma dag. Mats Brandt, VD och Johan Adalberth, CFO presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 59

UK: +44 333 300 0804, UK pinkod 54053755#
DE: +49 691 380 3452
US: +1 646 722 4957

Följ den webbsända presentationen live på:
Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på 
https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/


För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of Communications
+46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Johan Adalberth, CFO
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Denna information utgör insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.