Readly

Läslovet: Läsning minskar bland barn - nu uppmanas hela Sverige till högläsning för chansen att bli Bamses röst

Flera studier visar på en oroande minskning av läsning bland yngre – samtidigt tyder magasinappen Readlys siffror på att den digitala läsningen bland barn ökar. För att uppmuntra fler barn och vuxna att läsa högt under läslovet utmanas nu hela Sverige av Readly och Egmont, att bli ikoniska Bamses röst. 

Statens Medieråds senaste undersökning visar att endast 11 procent av 13–19-åringarna läser varje dag. Varannan flicka, och något färre bland pojkarna, anser själva att de ägnar för lite tid åt läsning. Samtidigt anger 25 procent av 9-12-åringarna att de ägnar för mycket tid åt sociala medier. 

Trots att barnens läsning minskar i stort visar emellertid magasinappen Readlys statistik att den digitala läsningen bland barn ökar. Snittiden som tillbringas per användare i barnkategorierna hos Readly har hittills under 2020 ökat med 40 procent inom serietidningar, 10 procent inom barntidningar, och 8 procent inom tonårstidningar, jämfört med helåret 2019. Ser man på statistiken över längre tid så är trenden ännu tydligare[1].

Statistiken tyder på att det finns goda digitala möjligheter att få våra barn att läsa mer. Vi behöver fokusera på att tillgängliggöra läsning för barnen i nya spännande former som engagerar dem och fortsätter att väcka deras nyfikenhet, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly. 

Läsningens goda effekter på barns språkutveckling är väl dokumenterade, men likaså effekten läsning har för att utveckla barns fantasi och inlevelse. Sedan årsskiftet arbetar Sveriges nya Läsambassadör Bagir Kwiek aktivt för att främja läslust och läsglädje samt för att möjliggöra allas tillgång till litteratur och läsmaterial.

– Vikten av det talade ordet har i hundratals år möjliggjort spridningen av historier från generation till generation. Både högläsning och berättandet knyter oss an till varandra, utvecklar språkkunskap och fantasi samt stärker den anknytning vi har till gemensamma arv och traditioner, säger Bagir Kwiek, författare och Sveriges Läsambassadör. Samtidigt är vikten av den teknologiska utvecklingen som pågår en viktig resurs för så många i samhället då den möjliggör läslust och läsglädje för alla oavsett språknivå. Digitala medel tillgängliggör oändligt många möjligheter för så många nyfikna barn och ungdomar.

Nu får hela Sverige chansen att bli Bamses röst 
Serietidningar har bidragit till att främja läsglädje genom generationer. För att belysa årets läslovstema högläsning utlyser Readly och Egmont tillsammans med samarbetspartner Coop en tävling där hela Sverige får chansen att bli Bamses röst. Bamses röst har genom åren lästs in av Olof Thunberg (känd som “världens snällaste röst”) och Peter Haber. Vem som helst kan skicka in sitt bidrag i form av en inläst Bamsesaga och vinnaren får spela in en saga i professionell studio. Bamsesagan publiceras exklusivt hos Readly i 3 månader. 

Jag tror att en viktig bit i högläsningen är samvaron. Man gör något tillsammans, delar en historia med varandra, säger Charlotta Borelius på Bamseredaktionen. Sedan är det som förälder en utmaning att inte bara fokusera på att läsa klart utan även lyssna på barnets frågor om och upplevelser av berättelsen. Vi vet att Bamse i stor utsträckning högläses i hemmen både i fysisk tidning och i appar som Readly.

För mer information om tävlingen besök https://se.readly.com/laslov 
 

Svenska Läsambassadören Bagir Kwieks 5 tips för att få barn att läsa mer:

  • Gör läsning kul: Att läsa innan man går och lägger sig är en klassisk ritual, ofta hjälper det att slappna av och komma till ro innan man ska sova. Men för vissa barn kan det associeras med att man måste sluta leka och ha kul. Lässtunden behöver inte vara precis innan man lägger sig: läs under bordet precis efter middagen, eller läs i en koja medan man äter mellanmål efter skolan.
  • Skriv och rita egna serietidningar eller böcker med barnen: Att uppmuntra sitt barn att rita och skriva egna böcker, ger dem möjlighet att på bästa sätt utforska sin fantasi. Där finns inga begränsningar eller regler och barnet får möjlighet att läsa upp sitt verk för syskon, kompisar eller mor-och-farföräldrar. 
  • Digital läsning på mobil och surfplatta: Många barn och ungdomar tillbringar mycket tid på mobiltelefoner och surfplattor, där de enkelt kan få tillgång till digitala magasin, serietidningar och böcker. Kortare lässtunder med allt från nyheter och granskande inslag till fördjupade artiklar om utvecklingar, historiska händelser eller reportage etablerar regelbundna vanor och stimulerar ungdomars förståelse för världshändelser.    
  • Lättlästa serietidningar: Med betoning på att läsning ska vara kul och enkelt och framför allt för att etablera en regelbunden läsvana så är tillgången till serietidningar ett enkelt tips för att hjälpa barn hitta läsglädje. Detta är också ett bra sätt att hjälpa barn som börjar att läsa på ett språk som inte är modersmålet.  
  • Visa gott exempel: Barn har i alla tider imiterat och gjort precis som sina föräldrar och vuxna i sin omgivning. Som vuxna är det viktigt att föregå med gott exempel och kanske prata om den senaste artikeln, boken eller serietidningen vi läst vid matbordet.

[1]  Readlys siffror visar att den genomsnittliga tiden som tillbringas per användare i barnkategorierna har ökat markant från 2017 till 2020 - med över 400% inom barntidningar, 200% inom serietidningar, och 50% inom tonårstidningar.

Om Läslovet
Läslovet är ett brett läsfrämjande samarbete med målet att fylla höstlovet med aktiviteter som uppmuntrar barn att läsa. Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag är ett stort växande nätverk. 

Downloads