Readly

Readly Report: 83 miljoner digitala magasin lästa under 2019

I Readly Report 2019 presenteras Readlys årliga analys av konsumenttrender, läsvanor och insikter kring digitaliseringen av magasinmarknaden. Rapporten avslöjar att 83 miljoner digitala magasin lästes hos Readly under det gångna året, och att användandet på nyckelmarknaderna Sverige, Tyskland och Storbritannien uppvisar en tvåsiffrig ökning sedan 2018. 

Den digitala magasintjänsten Readly släpper Readly Report varje år - en analys av den digitala konsumtionen av magasin och läsvanor på Readlys plattform. Rapporten från 2019 visar att Readly växer. Utbudet av magasin har ökat markant under året, från 3 000 titlar i slutet av 2018 till nära 5 000 titlar i slutet av 2019, och 120 000 utgåvor totalt. Readly har nu det största utbudet av magasin bland alla “allt-du-kan-läsa”-tjänster” på nyckelmarknaderna Sverige, Tyskland och Storbritannien samt bredast täckning av titlarna med störst räckvidd.

– Enligt vår erfarenhet är ett brett och kvalitativt utbud centralt för att attrahera nya kunder och engagera nuvarande prenumeranter. Det skapar vi genom en balans mellan välkända tidningar och spännande uppstickare, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly. 

Användandet av Readly har ökat markant under 2019 i Tyskland lästes nästan 37 miljoner magasin under året (+49 % jämfört med året innan) följt av Sverige med 22 miljoner (+17 %) och Storbritannien med 14 miljoner (+21 %). 

I rapporten har Readly även tittat på hur läsarbeteendet sett ut över årets alla nummer av olika titlar. Att läsa ett nummer som inte är det senast utgivna tycks vara vanligt. Bland nyckelmarknaderna har Storbritannien den högsta andelen läsare av äldre utgåvor (16 %) följt av Tyskland (12 %) och Sverige (10 %). 

– Många magasin har en dedikerad publik som vill ta del av innehållet oavsett publiceringsdatum. Vi är väldigt glada över att kunna förlänga livstiden på förlagens hela utgivning genom att digitalisera läsupplevelsen och detta kommer vi även jobba mycket för under kommande år, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

Under 2019 tillbringade prenumeranterna på Readly i snitt totalt sju timmar per månad och den genomsnittliga användarsessionen var 21 minuter. Sessionerna kan variera från kortare lästillfällen till mycker längre och mer koncentrerade lässtunder. 

Antalet prenumeranter hos Readly har ökat avsevärt under 2019 samtidigt som lästiden inte ändrats särskilt från år till år - ett mycket positivt resultat med tanke på den ökande konkurrensen om konsumentens tid och uppmärksamhet, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef, Readly.

Mest lästa kategorier

  • Kändisar & Nöje står för 19 % av läsningen – nästan en fördubbling från 2018 års Readly Report där andelen var 10 %. 
  • Livsstil tar andraplatsen med 11 %. 
  • Bilar & Motor har ökat markant till 10 %, från 5 % 2018.
  • Teknik har ökat tre år i rad och utgör nu 8 % – från 5,3 % 2017 och 5,6 % 2018.