Readly

Ökad tillväxttakt och förbättrat resultat

Regulatory information
Readly AB presenterar ett starkt andra kvartal där antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 420 135 (323 811). Intäkterna ökade med 32,8 procent till 110,8 (83,4) MSEK och justerat för moms- och valutaeffekter ökade intäkterna med 35,2 procent. Bruttoresultatet ökade med 38,4 procent till 37,3 (27,0) MSEK och bruttomarginalen till 33,7 (32,3) procent. Täckningsgraden förbättrades till -10,4 (-27,8) procent och rörelseresultatet förbättrades med 8,7 procent till -54,3 (-59,4) MSEK.

-  Vi fortsätter att leverera på vår strategi och rapporterar ett starkt andra kvartal med ökad tillväxttakt och förbättrat resultat. Samtidigt som vi fortsätter att växa starkt ökade vi bruttoresultatet med 38 procent och trots att investeringar i marknadsföring var i linje med fjol förbättrades täckningsbidraget till -10 (-28) procent. Det visar på vår affärsmodells skalbarhet och förmåga att skapa lönsamhet på sikt. Den goda utvecklingen i kvartalet berodde bland annat på att vi fortsatte att leverera på partnerskapsstrategin men även på förbättrad konvertering. När jag blickar tillbaka på Readlys första fyra kvartal som börsnoterat bolag kan jag konstatera att vi konsekvent har levererat stark tillväxt i enlighet med våra finansiella mål och att vi är väl positionerade för fortsatt god tillväxt, säger Maria Hedengren, Vd Readly

1 april -  30 juni 2021

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 110,8 (83,4) MSEK, motsvarande en ökning om 32,8 procent jämfört med andra kvartalet 2020.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 420 135 (323 811) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 38,4 procent till 37,3 (27,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,7 (32,3) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var -10,4 (-27,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -54,3 (-59,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -49,0 (-71,2) procent.
 • Resultat per aktie var -1,6 (-2,4) SEK, före och efter utspädning.

1 januari - 30 juni 2021

 • Totala intäkter uppgick till 212,7 (160,6) MSEK, motsvarande en ökning om 32,4 procent jämfört med första halvåret 2020.
 • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 420 135 (323 811) vid utgången av kvartalet.
 • Bruttoresultatet ökade med 36,4 procent till 71,2 (52,2) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,5 (32,5) procent.
 • Täckningsgraden för perioden var -13,1 (-12,1) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -111,2 (-97,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -52,3 (-60,5) procent.
 • Resultat per aktie var -3,2 (-3,7) SEK, före och efter utspädning. 
 
Q2 presentation idag kl. 09:00 CET

Readly AB publicerade delårsrapporten för det andra kvartalet 2021 idag den 12 augusti kl. 07:30 CET.
Rapporten presenteras i en audiocast och telefonkonferens kl. 09.00 CET.

Maria Hedengren, VD och Johan Adalberth, Finanschef presenterar rapporten och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 856642703
UK: +44 3333009260
US: +1 6319131422 (US-PIN: 30801841#)

Följ den webbsända presentationen live på:

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/
 

För mer information vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.