Readly

Readly årsredovisning och hållbarhetsrapport

Regulatory information
Readly International AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på https://corporate.readly.com.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Adalberth, CFO Readly
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 31 mars 2022 kl 07.15 CEST.


Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök https://corporate.readly.com.


Informationen är sådan som Readly är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-31 07:15 CET.