Readly

Readly släpper sin andra hållbarhetsrapport och hållbarhetsmål för 2022

Readlys hållbarhetsrapport för 2021 ger insikt i den digitala magasintjänstens arbete inom miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Rapporten redogör för bolagets långsiktiga ambitioner, samt mål för 2022 inom strategiska områden såsom klimatvänlig läsning och ansvarsfullt innehåll. Höjdpunkterna från 2021 i jämförelse med fjolåret inkluderar en 14 procent lägre energianvändning per heltidsanställd och en 36-procentig minskning av utsläpp som ett potentiellt resultat av digital läsning.

– Vi utför hållbarhetsåtgärder på många fronter, inklusive att minska våra egna koldioxidutsläpp och hjälpa kunder att minska sina utsläpp genom digital läsning. Vi är övertygade om att vårt största värde ligger i att ge läsarna möjligheten att utöka sina kunskaper, finna inspiration till en hållbar livsstil och bli mer medvetna konsumenter tack vare tillgången till journalistiskt innehåll. Med en ny strategi och mål för 2022 på plats kan vi följa våra framsteg och se till att våra bidrag till en mer hållbar värld är så stora som möjligt, säger Mats Brandt, Interim VD, Readly.

HÖJDPUNKTER - MILJÖ

 • Att läsa ett digitalt magasin på Readly bidrar till 86 procent mindre utsläpp av växthusgaser än att läsa den tryckta motsvarigheten. Minskningen av CO2-utsläppen 2021 motsvarar cirka 15 400 ton CO2e, eller motsvarande utsläppen från produktion och återvinning av över 240 000 iPhones.
 • Resultaten från vår klimatstudie 2021 indikerar 36 procent reduktion av utsläpp från digital läsning. De reducerade utsläppen kan härledas till två huvudorsaker – förnybar energi som används för datalagring och förändrade läsvanor.
 • Målet för 2022 är att se mängden reducerade utsläpp från digital läsning på Readly öka ytterligare med 20 procent genom exempelvis initiativ såsom implementeringen av en ny miljöpolicy och en närmare dialog med AWS.
 • Energiintensiteten per heltidsanställd var 14 procent lägre under 2021 jämförelse med 2020. Den främsta orsaken var en högre andel förnybar energi och en fortsatt hög andel anställda som arbetar på distans.

HÖJDPUNKTER - SOCIALT ANSVARSTAGANDE

 • Enligt Readlys globala användarundersökning anger över 50 procent av 25 000 svarande att de tillbringar mer tid åt läsning sedan de började använda Readly. De läser även ett större utbud av kategorier och titlar som de aldrig läst förut.
 • Readly har satt upp ett mål för 2022 att öka användarnas totala lästid med 15 procent genom produktutvecklingar som gör det enkelt att upptäcka nytt innehåll. Readly ska också säkerställa att utbudet på sina fyra huvudmarknader är till 90 procent komplett inom bredd och djup av titlar bland samtliga 36 ämneskategorier på plattformen.
 • Readly placerades på Allbrights gröna lista för jämställdhet 2021 som granskar jämställdheten i ledningsgrupperna för börsbolag i Sverige. Readly har en andel på 45/55 procent av kvinnor respektive män i ledningsgruppen och bland de som har ledarskapsansvar på Readly är fördelningen 50/50 procent.

HÖJDPUNKTER - STYRNING

 • Vidare har bolagets engagemang inom mångfald fortsatt. En mångfaldspolicy avseende styrelsen har tagits fram där valberedningen ska främja mångfald och inkludering genom att identifiera och föreslå styrelseledamöter som nomineras med rätt balans mellan kompetens, erfarenhet och kunskap, inklusive kriterier för mångfald, t.ex. som kön, ålder och nationalitet.
 • Under 2021 har delen inom anti-korruption av Readlys Code of Conduct förstärkts och en miljöpolicy har tagits fram.
 • Readly har utsett flera anställda att bilda en hållbarhetskommitté som kommer att ansvara för att identifiera och genomföra aktiviteter för att nå de årliga mål som definieras i Readlys hållbarhetsstrategi.
   

Readlys hållbarhetsrapport finns tillgänglig via: https://corporate.readly.com/about-us/sustainability