Readly

Readly uppnår sjuttio procent av sina hållbarhetsmål

Den digitala magasin och tidningsappen Readly har släppt sin hållbarhetsrapport med insikter i ESG-resultatet under det senaste året. Höjdpunkterna i rapporten inkluderar 24 procent lägre utsläppsintensitet för resor per anställd och en besparing på 8 procent av utsläpp från digital läsning på Readly jämfört med föregående år. Sammantaget uppfylldes 70 procent av Readlys hållbarhetsmål under 2022.

– Majoriteten av våra prenumeranter anser att det är viktigt att deras läsvanor är så miljövänliga som möjligt och de beräkningar vi har gjort tillsammans med miljöforskare bekräftar att digital läsning är ett klimatvänligt sätt att konsumera magasin och tidningar, säger Mats Brandt, VD på Readly.

Ett annat fokusområde för Readly är att erbjuda prenumeranter ansvarsfullt innehåll och motverka spridningen av falska nyheter. En viktig del av det arbetet har varit att utöka portföljen av tidningar och lägga till populära titlar från välrenommerade och pålitliga förlag. Under 2022 tillkom totalt 222 nationella och regionala dagstidningar till plattformen samt 1260 magasin.

Enligt den senaste användarundersökningen från Readly är oron kring falska nyheter fortfarande påtaglig och ökar dessutom på vissa marknader. Under 2021 bekräftade 66 procent av prenumeranter i Europa och USA att de var oroliga över spridningen av falska nyheter. I början av 2023 hade den siffran stigit till 79 procent.

– Våra undersökningar tyder på att viljan att betala för verifierade nyheter kommer att fortsätta att stiga då människor inser att falska nyheter är ett ökande problem som kan påverka deras liv. Vår produktutveckling är därför inriktad på att göra det enklare för prenumeranter att upptäcka och konsumera kvalitativ och verifierad journalistik så mycket och så ofta som möjligt, säger Mats Brandt.

Av de tio mål som Readly prioriterade som viktiga ESG-aspekter under 2022 uppnåddes sju, bland annat en minskning av utsläpp för tjänsteresor per anställd, initierad mätning av andelen förnybara energikällor (46 %) och genomförandet av fyra redaktionella kampanjer med hållbarhetsrelaterade teman.

– Ett mål vi inte nådde var en 20-procentig ökning av sparade utsläpp från digital läsning på Readly. Vi hoppas kunna uppnå tvåsiffriga resultat under 2023 då vi fortsätter vårt fokus att nå lönsam tillväxt. Desto fler som använder vår tjänst, desto starkare positiv påverkan har vi på planeten och i samhället, säger Mats Brandt.

De viktigaste resultaten i rapporten inkluderar:

  • Den totala digitala läsningen på Readly under 2022 resulterade i en minskning av CO2-utsläppen motsvarande cirka 16 600 ton CO2e.
  • Energiintensiteten per heltidsanställd var 6 procent lägre under 2022 jämfört med 2021. Den främsta orsaken var en högre andel förnybar energi och en fortsatt hög andel anställda som arbetar på distans.
  • På marknader där Readly styr valet av elleverantör består energiförbrukningen av 83 procent fossilfri och 46 procent förnybar el.
  • Enligt Readlys globala användarundersökning uppger 67 procent av de 6000 tillfrågade att de läser titlar som de aldrig har läst förut sedan de började använda Readly. 36 procent säger att de läser fler kategorier och ämnen.
  • För andra året i rad presenteras Readly på den gröna listan i The Allbright Report 2022 som bevakar könsfördelningen i ledningsgrupperna för börsnoterade bolag i Sverige. Readly har en andel på 43/57 procent av kvinnor och män i Senior Leadership Team och bland chefer är fördelningen 50/50 procent.

Readlys Hållbarhetsrapport finns tillgänglig här: https://corporate.readly.com/about-us/sustainability