Readly

Readly uppnår nio av tio hållbarhetsmål - inleder DEI satsningar

Magasin- och tidningsappen Readly har släppt sin hållbarhetsrapport för 2023 med insikter i ESG-resultaten. Readly uppnådde 90 procent av sina hållbarhetsmål och höjdpunkterna inkluderar 5 procent ökat dagligt användande av appen och 12 procent ökat engagemang. Resultaten bidrar till Readlys övergripande mål att öka konsumtionen av journalistik och ge läsarna obegränsade möjligheter till kunskap, engagemang och rekreation.

Den totala digitala läsningen på Readly under 2023 resulterade i att koldioxidutsläpp motsvarande cirka 18 200 ton CO2e kunde undvikas. Detta är en ökning med 10 procent jämfört med 2022.

– Det gläder oss att se de samlade resultaten av vårt hållbarhetsarbete, särskilt det mervärde vi skapar för våra läsare. Insatserna från teamet leder till att den journalistiska mångfalden blir mer lättillgänglig för våra prenumeranter på ett planetvänligt sätt. Vi kommer nu vidareutveckla vår produkt och uppmuntra fler människor att utforska allt det kvalitativa innehållet i appen och tillbringa ännu mer tid med Readly, säger Philip Lindqvist, VD för Readly.

Under 2023 inledde Readly ett större strategiskt åtagande för mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI). En intern DEI-kommitté, med representanter från olika avdelningar, har skapats för att hålla i utbildningar, identifiera förbättringsområden och följa upp fastställda mål. Arbetet inkluderar integreringen av DEI-principer i policys, arbetssätt och beslutsprocesser.

– Baserat på vår senaste interna undersökning kommer 53 procent av våra anställda från olika internationella bakgrunder vilket understryker mångfalden av kulturer inom vårt team. Nu är vårt fokus att utnyttja kraften i dessa mångfacetterade perspektiv för att främja en verkligt inkluderande miljö. Vi ser framför oss en arbetsplats där varje individ inte bara uppmuntras att utvecklas personligen utan också ges möjlighet att bidra fullt ut till vår verksamhet genom sina unika bakgrunder och synsätt, säger Ranj Begley, Chief Content Officer och ordförande för DEI-kommittén.

Readly har också genomfört en testlansering av ljudfunktionalitet samt utökat utbudet av det innehåll som finns tillgängligt i mobilanspassat format. På så vis har läsupplevelsen blivit mer flexibel och innebär fler möjligheter för läsare att konsumera kvalitetsjournalistik.

Det enda målet som inte uppnåddes under 2023 var att minska utsläppet per anställd från affärsresor (+7%). Trots utmaningarna som Readlys globala närvaro medför i målet att minska flygresor, var de totala utsläppen under 2023 ändå cirka fyra gånger lägre än nivåerna före pandemin. Fokus under 2024 kommer handla om att främja internationell tågtrafik som ett hållbart resealternativ för anställda.

Flera höjdpunkter ur Readlys hållbarhetsrapport:

  • På marknader där Readly kontrollerar valet av leverantör steg andelen förnybar el till 56 procent (jämfört med 46% år 2022), vilket resulterade i en total andel förnybar energi (el, värme och kyla) på 78 procent (jämfört med 68% år 2022). För tredje året i rad har energiintensiteten per anställd minskat. 
     
  • Enligt Readlys globala användarundersökning med 6000 prenumeranter anser 85 procent av respondenterna att det är viktigt för dem att deras konsumtion av journalistik är så mångsidig som möjligt. 42 procent säger att användningen av Readly har ökat deras kunskap och förståelse för omvärlden.
     
  • För tredje året i rad tar Readly plats på Allbrights gröna lista över jämställda bolag. Readly har en könsfördelning på 50/50 i ledningsgruppen och bland chefer.
     
  • Under 2023 skapade Readly en intern DEI-kommitté för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering. En intern undersökning visar att 53 procent av arbetsstyrkan har en internationell bakgrund.

Läs Readlys hållbarhetsrapport 2023 i sin helhet.

För mer information
Linnéa Aguero, head of Communications & Sustainability
linnea.aguero@readly.com, 0725-03 32 31 

Om Readly
Readly är marknadsledande i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök https://corporate.readly.com