Readly

Delårsrapport Januari-Juni 2020

Utvecklingen för årets andra kvartal var positiv med god tillväxt och efterfrågan på Readly. Under perioden april till och med juni 2020 ökade vår omsättning med 33,0 procent jämfört med motsvarande period i fjol.