Readly

Stark inledning på året med fortsatt stabil tillväxt

Regulatory information

Readly AB presenterar ett starkt kvartal med fortsatt stabil tillväxt. Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 36,8 procent till 397 071 (290 156) vid slutet av kvartalet. Omsättningen ökade med 32,0 procent till 101,9 MSEK. Bruttoresultatet ökade med 34,4 procent till 33,9 MSEK (25,2), motsvarande en bruttomarginal om 33,2 procent (32,7).

- Vi inledde året starkt med fortsatt stabil tillväxt och vi fortsätter att leverera på vår strategi och i enlighet med våra finansiella mål. Alla marknader bidrog med tvåsiffrig användartillväxt och totalt ökade antalet fullt betalande prenumeranter med 36,8 procent. Den starka utvecklingen drevs främst av framgångsrika partnersamarbeten och optimering av våra marknadsföringskanaler. Vi ser stora tillväxtmöjligheter på vår marknad som kännetecknas av låg penetrationsgrad och som drivs av starka trender som digitalisering, hållbarhet och att konsumenter i allt högre grad vill ha mer tillförlitliga källor till information, säger Maria Hedengren, Vd Readly 
 
Första kvartalet, januari – mars 2021

  • Totala intäkter uppgick till 101,9 (77,2) MSEK, motsvarande en ökning om 32,0 procent.
  • Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 36,8 procent till 397 071 (290 156) vid utgången av kvartalet.
  • Bruttoresultatet ökade med 34,4 procent till 33,9 (25,2) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 33,2 (32,7) procent.
  • Täckningsgraden för perioden var -16,1 (5,0) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -56,9 (-37,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -55,9 (-49,0) procent.
  • Resultat per aktie var -1,6 (-1,3) SEK, före och efter utspädning.

Presentation för investerare, analytiker och media

Maria Hedengren, VD och Johan Adalberth, Finanschef presenterar rapporten och besvarar frågor. På en telefonkonferens idag, torsdagen 6 maj 2021, kl. 09.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 3 333 00 90 32
US: +1 833 526 83 84

Följ den webbsända presentationen live på:

Länk till audiocast

Rapport och presentation kommer att finns tillgänglig för nedladdning på https://corporate.readly.com/sv/investerare/finasiella-rapporter-och-presentationer/

 
För mer information vänligen kontakta:

Maria Hedengren, Vd
maria.hedengren@readly.com

Johan Adalberth, Finanschef
+46 72 727 50 70, johan.adalberth@readly.com

Rasmus Blomqvist, Head of Investor Relations
+46 70 233 53 67, rasmus.blomqvist@readly.com

Denna information är insiderinformation som Readly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 07:30 CET.
 

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 5 000 nationella och internationella magasin – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 900 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2020 uppgick omsättningen till 353 MSEK. Sedan september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, besök gärna https://corporate.readly.com.