Readly

Läslovet i vänlighetens tecken: Readly-kampanj till förmån för Friends

Studier har visat att läsning både stärker bandet mellan föräldrar och barn, samt stimulerar barns sociala, emotionella och intellektuella utveckling. Magasin och tidningsappen Readly, som under årets tredje kvartal sett läsningen bland barn och unga öka, genomför en
kampanj till förmån för Friends för att främja läsning, sprida vänlighet och motverka
mobbning bland unga.

​​​​​​

Flera studier har visat att barn i alla åldrar gynnas av läsning, både själva och tillsammans med föräldrar. För unga barn förbättrar läsning koncentrationen, samt minskar aggression och hyperaktivitet. Enligt barnläkare stärker högläsning barns förmåga att hitta ord för att beskriva sina känslor, vilket gör det möjligt för dem att bättre reglera sitt beteende.

- Genom läsning, av allt från serietidningar till skönlitteratur, utvecklar vi förmågan att känna medlidande och sätta oss in i andras situationer. Vi behöver fortsätta att fokusera på att tillgängliggöra läsning för barn i nya spännande former som engagerar dem och fortsätter att väcka deras nyfikenhet, säger Daniel Hamrin, Country Lead Nordic på Readly.

Trots det tydliga sambandet mellan läsning och de positiva egenskaper det medför har statistik visat en kontinuerlig minskning av läsning bland barn och ungdomar i Sverige under de senaste tjugo åren. Först under 2022 verkar trenden ha vänt lite enligt Statens Medieråds rapport som påvisade ökad daglig läsning av böcker och tidningar bland barn och ungdomar under förra året, jämfört med föregående år. Även magasinappen Readly har sett en 15 procentig ökning av läsning inom barnkategorin under Q3 2023, jämfört med föregående kvartal, samt ett uppsving inom ungdomskategorin där läsning ökat med 14 procent under samma period.

Insatser kring främjandet av läsning bland barn och unga har varit viktiga för att motarbeta den nedåtgående trenden. Bland årets aktiviteter finns läslovet som går av stapeln under vecka 44, och som i år fått temat vänlighet av Läsrörelsen. I samband med det genomför Readly en kampanj till förmån för barnrättsorganis
ationen Friends, för att belysa vikten av
läsning för att utveckla barns empati och motarbeta mobbning.

- Läsning är inte bara en viktig del av barnens utbildning, utan också en viktig komponent i relationsskapande. Genom sagor, artiklar och berättelser utvecklar barn sin empatiska förmåga då de lär sig om olika perspektiv, vilket i sin tur stärker vänskapsband och främjar positiv gemenskap. Under läslovet kan föräldrar, nära och kära hjälpa unga att reflektera över respekt, vänlighet och medkänsla gentemot sina kamrater, med hjälp av läsning, säger Hanna Rohani, psykolog på Friends.

Readly erbjuder en omfattande katalog med barn- och ungdomsmagasin samt andra publikationer som både informerar och underhåller. Med 7500 titlar på plattformen erbjuder appen tillgång till många av världens ledande publikationer. Under läslovet har Readly en kampanj med en provperiod på sex veckor för 9 kr för nya prenumeranter, där försäljningsintäkterna går till Friends arbete mot mobbning.

Downloads