Readly

Readly ansöker om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Regulatory information
Styrelsen i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") har i dag beslutat att ansöka om och har lämnat in ansökan om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Som kommunicerades den 27 juni 2023 anser styrelsen att ett byte av lista från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market skulle gynna Bolagets fortsatta utveckling och lönsamhet till följd av dess regulatoriska miljö och lägre kostnader för efterlevnad av löpande skyldigheter, likväl som att en sådan notering bedöms vara mer passande för Bolagets nuvarande aktieägarbas. Styrelsen har i dag beslutat att ansöka om och har lämnat in ansökan om avnotering från Nasdaq Stockholm samt beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm är villkorad av att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilket avses att genomföras under det fjärde kvartalet 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Linnéa Aguero, Head of PR & Communications, +46 725 03 32 31, linnea.aguero@readly.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Readly
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7 500 nationella och internationella magasin och dagstidningar– allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av dagstidningar och magasin. Under 2022 uppgick omsättningen till 592 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök https://corporate.readly.com