Readly

Rättelse Kallelse till årsstämma i Readly International AB (publ)

Regulatory information
Rättelsen avser följande stycken i kallelsen:

Under punkt 16 a)

För att främja deltagande i Incitamentsprogram 2021/2024 är det styrelsens avsikt att innehavarna av teckningsoptioner ska få en lojalitetsbonus som kan användas vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner. Bonusen utgår i form av en extra bruttolön från Bolaget som uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av det belopp som en teckningsoptionsinnehavare måste betala när de utnyttjar teckningsoptionerna. Betalningen kommer att göras på begäran av innehavaren i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna. Betalningen är villkorad av att deltagaren förblir anställd (eller motsvarande) i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandeperiodens början 1 juli 2024.

Under avsnitt "Beredning av incitamentsprogrammen m.m."

För att främja deltagande i Incitamentsprogram 2021/2024 är det styrelsens avsikt att innehavarna av teckningsoptioner ska få en lojalitetsbonus som kan användas vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner. Bonusen utgår i form av en extra bruttolön från Bolaget som uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av det belopp som en teckningsoptionsinnehavare måste betala när de förvärvar teckningsoptionerna. Betalningen kommer att göras på begäran av innehavaren i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna. Betalningen är villkorad av att deltagaren förblir anställd (eller motsvarande) i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandeperiodens början 1 juli 2024.

Respektive stycke ska istället ha följande lydelse:

Under punkt 16 a)

För att främja deltagande i Incitamentsprogram 2021/2024 är det styrelsens avsikt att deltagare ska få en lojalitetsbonus. Bonusen utgår i form av en extra bruttolön från Bolaget som uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av det belopp som en deltagare måste betala när de förvärvar teckningsoptionerna. Betalningen är villkorad av att deltagaren förblir anställd (eller motsvarande) i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandeperiodens början 1 juli 2024.

Under avsnitt "Beredning av incitamentsprogrammen m.m."

För att främja deltagande i Incitamentsprogram 2021/2024 är det styrelsens avsikt att deltagare ska få en lojalitetsbonus. Bonusen utgår i form av en extra bruttolön från Bolaget som uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av det belopp som en deltagare måste betala när de förvärvar teckningsoptionerna. Betalningen är villkorad av att deltagaren förblir anställd (eller motsvarande) i koncernen vid tidpunkten för utnyttjandeperiodens början 1 juli 2024.

Kallelsen i sin helhet är bifogad nedan.